Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 241,32 điểm, tăng 0,1% tương đương 0,24 điểm so với chỉ số trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 255,35 điểm, tăng 0,17% tương đương 0,44 điểm so với chỉ số trước đó.

Thép: Nhu cầu thép của Trung Quốc năm 2019 dự kiến sẽ giảm 2,4% so với năm trước xuống 800 triệu tấn, và nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 0,2% so với năm trước lên 1,7 tỉ tấn.

Nhu cầu thép Trung Quốc trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt 820 triệu tấn, tăng 12,6% so với năm 2017. Tiêu thụ thép toàn cầu đạt khoảng 1,7 tỉ tấn,  tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tiêu thụ thép năm 2018 sẽ vượt dự kiến, chủ yếu do bất động sản tăng mạnh và đầu tư sản xuất thúc đẩy nhu cầu, tăng 9,1% trong đầu tư tài sản cố định, nhu cầu tăng sau khi cấm thép không đạt tiêu chuẩn, và xuất khẩu thép tăng do xuất khẩu sản phẩm cơ khí và điện tăng mạnh.

Thép thô: Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 11/2018 giảm 6% xuống 77,6 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn tăng 10,8% so với cùng tháng năm ngoái. Tăng trưởng hàng năm trong tháng 11/2018  tăng 9,1% so với tháng trước đó.

Đây là sự suy giảm theo mùa vụ đối với sản lượng thép thô trong tháng 11/2018, do cắt giảm sản xuất trong mùa đông. Ngoài ra cuộc chiến khói bụi tại khu vực phía bắc và  đông Trung Quốc bắt đầu ngày 15/11/2018.

Thống kê cho biết, sản lượng thép thô trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 857,4 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, sản lượng gang của Trung Quốc trong tháng 11/2018 tăng  9,9% so với cùng tháng năm ngoái lên 63,7 triệu tấn, nhưng giảm 5,9% so với tháng trước đó. Sản lượng gang trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 707,9 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh cốt thép, thép cuộn: Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, sản lượng thanh cốt thép của nước này trong tháng 11/2018 đạt 18,6 triệu tấn,  tăng 16,8% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng thép trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 190,9 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thép cuộn, Trung Quốc đã sản xuất 13,2 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép cuộn đạt 132,7 triệu tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Bloomberg