Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc (CIOPI) đạt 247,47 điểm ngày 22/3, tăng 0,72% hoặc 1,77 điểm so với chỉ số giá trước đó.
Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 237,46 điểm, không thay đổi so với chỉ số giá trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 248,98 điểm, tăng 0,82% hoặc 2,04 điểm so với trước đó.
Trong năm 2017, sản lượng quặng sắt Trung Quốc đạt 1,3 tỉ tấn, tăng 1,9% so với năm trước đó.
Thống kê cho biết, sản lượng thép thô Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 136,8 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng gang của Trung Quốc đạt 113,3 triệu tấn, giảm 1,7%, sản lượng thép đạt 159 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 2/2018 nước này xuất khẩu khoảng 4,85 triệu tấn, giảm 15,7% (tương đương khoảng 900.000 tấn) cùng tháng năm ngoái, nhưng tăng 4,2% (tương đương 200.000 tấn) tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 2/2018 tăng 18,9% so với cùng tháng năm ngoái và giảm 0,8% so với tháng trước đó.
Trong tháng 2/2018, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,03 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng tháng năm ngoái và giảm 13,8% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 2/2018 tăng 11,5% so với cùng tháng năm ngoái nhưng giảm 15,1% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg