Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 227,64 điểm, tăng 0,02% tương đương 0,05 điểm so với chỉ số giá trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 237,21 điểm, giảm 0,31% tương đương 0,74 điểm so với chỉ số trước đó.
Trong tuần kết thúc ngày 1/6, dự trữ sản phẩm thép của Trung Quốc đạt 10,77 triệu tấn, giảm 5,07% tương đương 575.000 tấn so với tuần trước đó. Tổng dự trữ giảm kể từ tuần kết thúc ngày 16/3, giảm 12 tuần liên tiếp.
Trong số đó, dự trữ thép cán nóng đạt 2,01 triệu tấn, giảm 2,46% so với tuần trước đó, thép cuộn cán nguội đạt 1,11 triệu tấn, giảm 0,85%, thép tấm dày trung bình đạt 837.000 tấn, giảm 0,71%, thanh cốt thép đạt 5,3 triệu tấn, giảm 6,5%, thép cuộn đạt 1,51 triệu tấn, giảm 8,54%.
Thép thô: Thống kê từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô trung bình ngày của nước này trong tháng 4/2018 đạt 2,56 triệu tấn, gang đạt 2,1 triệu tấn, thép đạt 3,08 triệu tấn.
Trong tháng 4/2018, sản lượng gang đạt 63,1 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng gang đạt 24.000 tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4/2018, sản lượng thép thô đạt 76,7 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép thô đạt 289 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Trung Quốc trong tháng 4/2018 đạt 7.700 tấn, tăng 4,8% so với tháng trước đó, tăng 8,5% so với cùng tháng năm ngoái, hợp kim fero tăng 4,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm thép trong tháng 4/2018 đạt 6,5 triệu tấn, tăng 830.000 tấn so với tháng trước đó, nhập khẩu sản phẩm thép đạt 1,1 triệu tấn, giảm 180.000 tấn so với tháng trước đó. Xuất khẩu than cốc đạt 810.000 tấn, giảm 130.000 tấn so với tháng trước đó.
Thanh cốt thép: Cơ quan Thống kê Quốc gia cho biết, sản lượng thanh cốt thép của Trung Quốc trong tháng 4/2018 đạt 16,56 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng tháng năm ngoái, lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 63,76 triệu tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4/2018, sản lượng thép cuộn của Trung Quốc đạt 11,37 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng tháng năm ngoái, lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 42,62 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ.
Nguồn: VITIC/Bloomberg