Feng Hsin Đài Loan sẽ tăng giá thanh cốt thép trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ nâng giá thanh cốt thép thêm 300 NTD/tấn trong tuần này, giá thép phế liệu và thép thương phẩm chữ H duy trì ổn định trong tuần này.
Sau khi thông báo, giá thanh cốt thép của Feng Hsin sẽ ở mức 16.800 NTD/tấn, giá thép phế liệu sẽ ở mức 8.000-8.700 NTD/tấn, giá thép thương phẩm chữ H sẽ ở mức 19.300 NTD/tấn, duy trì ổn định.
E-Sheng Đài Loan sẽ tăng giá thép thương phẩm trong tuần này
E-Sheng Steel Co., một trong những nhà sản xuất thép thương phẩm tại Đài Loan cho biết, sẽ tăng giá thép thương phẩm thêm 300 NTD/tấn trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thép thanh góc sẽ ở mức 18.100-19.100 NTD/tấn, thép thanh chuỗi sẽ ở mức 18.300 NTD/tấn, thép thanh phẳng sẽ ở mức 18.500 NTD/tấn, quặng cục sẽ ở mức 19.300 NTD/tấn.
Do giá nguyên liệu duy trì ở mức cao, giá thép thương phẩm dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong tuần tới.
China Steel Corp. Đài Loan sẽ nâng giá thép trong quý IV/2017 trong tuần này
China Steel Corporation (CSC) Đài Loan đưa ra kế hoạch ngày 25/8, sẽ nâng giá thép trong quý IV/2017. Mặc dù, dự kiến giá sẽ tăng, nhưng các nhà phân phối vẫn hy vọng giá thép tăng sẽ duy trì bền vững.
Trong khi đó, giá thị trường thép Trung Quốc tăng mạnh, chủ yếu do giá thép thị trường quốc tế điều chỉnh xu hướng tăng. Bởi vậy, CSC Đài Loan tiếp tục được thảo luận với các khách hàng hiện tại, nhằm tăng giá thép, để bù đắp giá nguyên liệu tăng.
Feng Hsin Đài Loan sẽ nâng giá thanh cốt thép, thép thương phẩm chữ H trong tuần này
Feng Hsin Iron & Steel Co, một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ nâng giá thanh cốt thép t hêm 300 NTD/tấn trong tuần này, giá thép thương phẩm chữ H tăng 400-700 NTD/tấn. Trong khi đó, Feng Hsin cho biết, sẽ giữ giá thép phế liệu không thay đổi trong tuần này.
Sau khi điều chỉnh, giá thanh cốt thép của Feng Hsin sẽ ở mức 17.100 NTD/tấn, giá thép phế liệu sẽ ở mức 8.000-8.700 NTD/tấn, giá thép thương phẩm chữ H sẽ ở mức 19.700 NTD/tấn, không thay đổi.
Nguồn: VITIC/Bloomberg