Xuất nhập khẩu thép tấm mạ kẽm của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 tăng
Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, xuất nhập khẩu thép tấm mạ kẽm trong tháng 4/2017 giảm 16,8-25% so với tháng trước đó, nhưng tăng 1,3%-10,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 4/2017, xuất khẩu thép tấm mạ kẽm đạt 57.490 tấn, giảm 16,8% so với tháng trước đó, tăng 1,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu quặng sắt của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 4/2017, Hàn Quốc nhập khẩu 5,831 triệu tấn quặng sắt, tăng 2,5% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu quặng sắt chưa thiêu kết đạt 5,317 triệu tấn, tăng 3% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu quặng sắt thiêu kết đạt 514.000 tấn, giảm 2,12% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 4 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc nhập khẩu 23,041 triệu tấn quặng sắt, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép đặc biệt của Hàn Quốc trong tháng 1/2017 tăng
Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc (KOSA) cho biết, Hàn Quốc sản xuất 646.538 tấn thép đặc biệt trong tháng 1/2017, tăng 5,8% so với 605.437 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, sản lượng thép chuyển đổi đạt 181.461 tấn, tăng 14,9% so với tháng trước đó, sản lượng thép lò hồ quang điện đạt 465.077 tấn, tăng 3,9% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu thép tấm mạ kẽm nhúng nóng của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 duy trì yếu
Xuất khẩu thép tấm mạ kẽm nhúng nóng của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 duy trì yếu, nhưng nhập khẩu đạt mức cao lịch sử thứ hai.
Theo Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng trong tháng 4/2017 đạt 133.209 tấn, giảm 10,8% so với tháng trước đó, giảm 6,5% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đạt 115.438 tấn, tăng 2,5% so với tháng trước đó, tăng 52% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê cho biết, xuất khẩu thép của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 tăng 9,6% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi nhập khẩu có xu hướng trái ngược.
Con số được đưa ra bởi Hiệp hội thép Hàn Quốc, xuất khẩu thép Hàn Quốc trong tháng 4/2017 đạt 2.784.978 tấn, tăng 9,6% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 0,4% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu thép cuộn cán nguội tăng 36,4%, lên 480.171 tấn so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sản phẩm thép ống tăng 60,2%, lên 272.718 tấn cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg