Nhập khẩu hợp kim fero của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 tăng
Thống kê của Bộ ngoại thương Hàn Quốc cho biết, nhập khẩu hợp kim fero của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 đạt 94.977 tấn, tăng mạnh 29,3% so với tháng 8/2017, trong khi xuất khẩu đạt 22.415 tấn, tăng 6% so với tháng trước đó.
Trong tháng 9/2017, nhập khẩu fero silic (silic>55%) đạt 24.577 tấn, giảm 2% so với tháng trước đó. Trong 9 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu fero silic (silic >55%) Hàn Quốc đạt 198.803,1 tấn.
Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 tăng
Thống kê thương mại của Hàn Quốc cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 đạt 584.000 tấn, tăng 14,4% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 29,9% so với tháng 8/2017, 2 năm đầu tiên đạt mức cao nhất 598.000 tấn kể từ tháng 9/2015.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc từ Nhật Bản đạt 426.000 tấn, chiếm 72,9% trong tổng nhập khẩu, tăng 53,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép mạ màu của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 giảm
Số liệu Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, nhập khẩu thép tấm mạ màu của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 giảm 28% so với tháng trước đó. Nhập khẩu thép tấm mạ màu của Hàn Quốc trong tháng 9/2017 tiếp tục giảm, ảnh hưởng bởi giá nhập khẩu tăng đáng kể, và nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thép mạ màu suy giảm.
Giá nhập khẩu thép tấm mạ màu tăng chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi giá cung cấp của Trung Quốc tăng. Trong tháng 9/2017, nhập khẩu thép tấm mạ màu của Hàn Quốc đạt 19.739 tấn, bao gồm 11.939 tấn từ Trung Quốc, chiếm 97% trong tổng nhập khẩu.
Xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2017 tăng
Thống kê thương mại Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu thép phế liệu trong tháng 9/2017 đạt 56.000 tấn, tăng mạnh 162,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc xuất khẩu 497.000 tấn thép phế liệu, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu trung bình tháng đạt 55.000 tấn, và dự kiến xuất khẩu hàng năm đạt mức cao mới 660.000 tấn. Trong số đó, Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu thép phế liệu sang Trung Quốc với 123.000 tấn, chiếm 24,7% trong tổng xuất khẩu, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg