Thị trường
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ duy trì vững
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ dự kiến sẽ duy trì vững so với tuần trước đó. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy thép có thể cố gắng nâng giá một lần nữa trước khi giá tăng.
Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho biết, sự gia tăng này quá sớm, khi giá thép phế liệu Mỹ không tăng mạnh trong suốt chu kỳ mua vào của tháng này.
Nếu các nhà máy thép nâng giá trước khi kết thúc năm, thì sự gia tăng khó chấp nhận được, do giá thép phế liệu vẫn ổn định.
Sản lượng thép thô của Mỹ tăng hơn nữa
Viện sắt và thép Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 4/11/2017, công suất sản xuất thép thô Mỹ đạt khoảng 1,72 triệu tấn, tăng 9% so với 1,57 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, công suất sử dụng đạt 73,6%, giảm nhẹ 1,4% so với 74,6% tuần trước đó.
Sau khi điều chỉnh, sản lượng thép thô của Mỹ đạt khoảng 76,47 triệu tấn, từ tháng 1 đến 2/11/2017, công suất sử dụng đạt 71,1%.
Nhập khẩu
Nhập khẩu thép cuộn cán nguội Mỹ trong tháng 9/2017 giảm
Thống kê của Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu thép cuộn cán nguội của nước này trong tháng 9/2017 đạt 179.000 tấn, giảm 14,6% so với tháng trước đó và tăng 5,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ đạt 100,3 triệu USD trong tháng 9/2017, đạt 100,5 triệu USD trong tháng 8/2017 và so với 100,19 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ từ Nga trong tháng 9/2017 đạt 39.800 tấn, tăng 6.000 tấn so với tháng trước đó, tiếp theo là Canada đạt 25.400 tấn, tiếp theo là khu vực khác đạt 40.000 tấn.
Nhập khẩu thép tấm Mỹ trong tháng 9/2017 tăng
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 9/2017, nhập khẩu thép tấm của nước này đạt 100.042 tấn, tăng 11,1% so với tháng trước đó và tăng 5,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9/2017 đạt 70 triệu USD, và cao hơn so với 63,3 triệu USD tháng 8/2017, so với 55,9 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép dây của Mỹ trong tháng 9/2017 giảm
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu thép dây của nước này trong tháng 9/2017 đạt 83.110 tấn, giảm 28,2% so với tháng trước đó, giảm 29,7% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu thép dây của Mỹ trong tháng 9/2017 đạt 54 triệu USD, thấp hơn so với 69,9 triệu USD tháng trước đó, và so với 63,6 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 9/2017, nhập khẩu thép dây của Mỹ từ Canada đạt 28.814 tấn, trong khi đó trong tháng 8/2017 đạt 35.830 tấn và so với 33.342 tấn cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 9/2017 tăng
Thống kê thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 9/2017 đạt 1,292 triệu tấn, tăng 15,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt 10,608 triệu tấn, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trung bình tháng đạt 1,18 triệu tấn, sản lượng hàng năm đạt 14,14 triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg