Xuất khẩu sắt tây của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Xuất khẩu sắt tây của Mỹ trong tháng 5/2017 đạt 13.047 tấn, tăng 21,7% so với tháng trước đó và tăng 41,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu sắt tây chủ yếu sang Ấn Độ, đạt 3.610 tấn, tăng 271 tấn so với tháng trước đó và tăng 835 tấn so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu sang các nước khác bao gồm Canada đạt 2.933 tấn, Mexico đạt 1.344 tấn và Pakistan đạt 1.251 tấn.
Nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 6/2017 tăng
Số liệu sơ bộ từ Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 251.135 tấn, tăng 32,6% so với tháng trước đó, tăng 54,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, xuất khẩu đạt 186,6 triệu USD, tăng nhẹ so với 145,6 triệu USD tháng trước đó, cũng tăng so với 112,6 triệu tấn cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 6/2017 tăng
Số liệu sơ bộ của Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 207.291 tấn, tăng 29,7% so với tháng trước đó, tăng 2,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, nhập khẩu thép cuộn cán nóng đạt 127,8 triệu USD, tăng 105,5 triệu so với tháng trước đó, tăng 105,8 triệu USD so với cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Mỹ giảm
Viện sắt và thép Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 5/8/2017, công suất sản xuất thép thô của Mỹ đạt 1,76 triệu tấn, tăng 6,3% so với 1,65 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, giảm 0,4% so với tuần trước đó, công suất sử dụng đạt 75,6%, giảm nhẹ so với tuần trước đó.
Sau khi điều chỉnh, sản lượng thép thô hàng năm tại Mỹ đạt 53,87 triệu tấn từ tháng 1 đến 5/8/2017, công suất sử dụng đạt 74,5%.
Xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ trong tháng 6/2017 tăng
Thống kê cho biết, xuất khẩu thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 112.761 tấn, giảm 23,9% so với tháng trước đó, tăng 7,4% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đạt 115,7 triệu USD, sov ới 152,7 triệu USD tháng trước đó và so với 103,3 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Giá thép ống tiêu chuẩn tại Mỹ trong tháng 7/2017 tăng
Số liệu thống kê mới nhất của Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thép ống tiêu chuẩn Mỹ trong tháng 7/2017 đạt 128.280 tấn, so với 84.597 tấn tháng trước đó, so với 45.231 tấn cùng tháng năm ngoái.
Những người tham gia thị trường cho biết, hoạt động thị trường Mỹ tiếp tục suy giảm, nhưng giá duy trì vững. Ngoài ra, giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng, hậu thuẫn giá thép ống tăng hơn nữa.
Nguồn: VITIC/Bloomberg