Xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 8/2017 tăng 19,6%
Thống kê cho biết, xuất khẩu thép tấm cán nguội của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 56.437 tấn, tăng 19,6% so với tháng trước đó, tăng 11,4% so với cùng tháng năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt 59,2 triệu USD, cao hơn so với 50,1 triệu USD tháng 7/2017, và cũng cao hơn so với 52,5 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 8/2017 tăng
Số liệu Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 1,32 triệu tấn, tăng 4% so với tháng trước đó, giảm 3,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt 429,8 USD, tăng 7,8% so với tháng 7/2017, tăng 19,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép dầm chữ H của Mỹ trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê cho biết, xuất khẩu thép kết cấu công suất lớn của Mỹ trong tháng 8/2017 (bao gồm thép chữ U, I, H, L và T) đạt 41.808 tấn, tăng 24% so với tháng trước đó, tăng 15,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép dầm chữ H của Mỹ đạt 37,9 triệu USD, cao hơn so với 30,5 triệu USD tháng trước đó, và cũng cao hơn so với 32,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Mỹ sang Canada đạt 35.141 tấn, cao hơn so với 28.145 tấn tháng trước đó, cũng cao hơn so với 25.297 tấn cùng tháng năm ngoái.
Giá thép phế liệu H1 tại Mỹ duy trì ổn định tính đến 16/10
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ ở mức 263,5 USD/tấn tính đến 16/10, không thay đổi so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 269,5 USD/tấn, tại Chicago sẽ ở mức 257,5 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 263,5 USD/tấn, cả 3 khu vực trên đều không thay đổi so với tuần trước đó.
Xuất khẩu thanh cốt thép của Mỹ trong tháng 8/2017 tăng
Số liệu xuất khẩu của Bộ thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thanh cốt thép của nước này trong tháng 8/2017 đạt 40.999 tấn, tăng 19,3% so với tháng trước đó, tăng 67,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, xuất khẩu thanh cốt thép đạt 27,1 triệu USD, cao hơn so với 22,9 triệu USD trong tháng 7/2017, cũng cao hơn so với 15 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Các nhà máy thép Mỹ nâng giá thép trong tháng 10/2017
Các nhà sản xuất thép tấm thị trường Mỹ cho biết, sẽ tăng giá thép tấm thêm khoảng 44 USD/tấn, hoặc 40 USD/tấn ngắn, bao gồm thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, có hiệu lực ngay đối với các đơn đặt hàng mới.
Trong khi đó, Nucor, ArcelorMittal (US), US Steel, NLMK và Duferco cho biết, sẽ nâng niêm yết giá sản phẩm thép, và các nhà máy thép khác dự kiến sẽ tăng.
Xuất khẩu ống dầu của Mỹ trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê xuất khẩu của Bộ thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu ống dầu của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 25.800 tấn, tăng 3,7% so với tháng trước đó và tăng 41,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Về trị giá, xuất khẩu ống dầu trong tháng 8/2017 đạt 50,4 triệu USD, cao hơn 41 triệu USD tháng trước đó và so với 54 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu ống dầu của Mỹ sang Canada trong tháng 8/2017 đạt 18.500 tấn và đạt 19.100 tấn tháng 7/2017 và đạt 11.600 tấn cùng tháng năm ngoái, và khu vực khác 3.300 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg