Thị trường thép tấm Mỹ duy trì ổn định
Bộ thương mại Mỹ (DOC) chưa đư ra kết quả cuối cùng của 232 điều tra, không có sự bất ổn trên thị trường, bởi vậy thị trường thép tấm Mỹ duy trì ổn định.
Nhiều nhà máy thép nâng giá thêm 30 USD/tấn giữa tháng 6/2017, nhưng 1-2 tuần qua, giá thép tấm giao ngay giảm. Thị trường dự kiến sẽ được đưa ra trước kết quả 232 vụ điều tra, xu hướng giá vẫn bị chi phối bởi thiếu sự hậu thuẫn.
Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ đạt 83.428 tấn, tăng 13,2% so với tháng trước đó, tăng 57,9% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng xuất khẩu trong tháng 5/2017 đạt 64,1 triệu USD so với 56,2 triệu USD tháng 4/2017, so với 38,1 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép cán nóng của Mỹ sang Canada đạt 45.724 tấn, so với 32.867 tấn tháng 4/2017, so với 19.292 tấn tháng 5/2016.
Giá thép phế liệu H1 tại Mỹ duy trì ổn định trong tuần này
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ ở mức 270,17 USD/tấn ngày 27/7, duy trì ổn định so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 274,5 USD/tấn, tại Chicago sẽ ở mức 274,75 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 258,5 USD/tấn, 3 khu vực trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Sản lượng thép thô của Mỹ tăng
Số liệu của Viện sắt và thép Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc 15/7/2017, sản lượng thép thô Mỹ đạt 1,76 triệu tấn, giảm nhẹ 5,8% so với 1,67 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,7% so với tuần trước đó, công suất sử dụng đạt 75,6%, tăng nhẹ so với tuần trước đó.
Sau khi điều chỉnh, sản lượng thép thô hàng năm của Mỹ đạt 48,56 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1-15/7/2017, công suất sử dụng đạt 74,4%.
Xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê cho biết, Mỹ xuất khẩu 78.283 tấn thép tấm cán nguội trong tháng 5/2017, tăng 52,7% so với tháng trước đó, tăng 71,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu đạt 86,3 triệu USD, so với 54,1 triệu USD tháng 4/2017, so với 44 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép cuộn của Mỹ đạt 78.283 tấn, tăng 5,1% so với tháng trước đó, tăng 48% so với cùng tháng năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2017 đạt 37,9 triệu USD, so với 35,7 triệu USD tháng trước đó, so với 23,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép cuộn của Mỹ sang Mexico đạt 25.680 tấn, so với 27.742 tấn tháng 4/2017, tiếp theo là Canada đạt 22.017 tấn.
Xuất khẩu thép thanh cán nóng của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Xuất khẩu thép thanh cán nóng của Mỹ trong tháng 5/2017 đạt 37.303 tấn, tăng 4,6% so với tháng trước đó, tăng 17,4% so với cùng tháng năm ngoái. Trong tháng 5/2017, xuất khẩu thép thanh cán nóng đạt 38,7 triệu USD, so với 37,8 triệu USD tháng 4/2017, so với 30,9 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép thanh cán nóng của Mỹ sang Canada đạt 17.843 tấn, so với 16.643 tấn tháng 4/2017, và so với 13.410 tấn tháng 5/2016.
Nguồn: VITIC/Bloomberg