Xuất khẩu thép thương phẩm của Mỹ trong tháng 10 tăng
Số liệu xuất khẩu từ Bộ thương mại Mỹ, xuất khẩu thép thương phẩm kết cấu của nước này trong tháng 10 đạt 50.160 tấn, bao gồm thép thương phẩm chữ U, I, H, L và T tăng 20,2% so với tháng trước đó, và tăng 79,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Canada là nước nhập khẩu thép thương phẩm chủ yếu từ Mỹ đạt khoảng 45.060 tấn trong tháng 10, đạt khoảng 36.120 tấn trong tháng 9/2017, đạt 21.300 tấn trong tháng 10/2016.
Xuất khẩu thanh cốt thép cán nóng của Mỹ trong tháng 10 tăng
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thanh cốt thép cán nóng của nước này trong tháng 10 đạt 42.976 tấn, tăng 16,7% so với tháng trước đó, tăng 13,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thanh cốt thép cán nóng của Mỹ trong tháng 10 đạt 43,4 triệu USD, so với 38,9 triệu USD tháng 9, so với 36,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép HRC của Mỹ trong tháng 10 giảm
Số liệu của Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 10, nước này xuất khẩu khoảng 74.170 tấn thép cuộn cán nóng, giảm 23,3% so với tháng trước đó, nhưng tăng 19,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Mexico là nước nhập khẩu thép cuộn cán nóng chủ yếu từ Mỹ, với khoảng 51.400 tấn, trong tháng 9 đạt khoảng 61.410 tấn, tháng 10/2016 đạt 31.990 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg