Xuất khẩu thanh cốt thép của Mỹ trong tháng 2/2017 giảm
Xuất khẩu thanh cốt thép của Mỹ trong tháng 2/2017 đạt 14.144 tấn, giảm 18,6% so với tháng trước đó và giảm 18,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thanh cốt thép của nước này sang Canada đạt 12.120 tấn, giảm 3.060 tấn so với tháng trước đó, và giảm 1.903 tấn so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất nhập khẩu quặng sắt của Mỹ trong tháng 2/2017 tăng
Thống kê Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 2/2017, xuất khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 170.706 tấn, tăng 61,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 865.377 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 2/2017, nhập khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 113.609 tấn, tăng 25,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 1,33 triệu tấn, tăng 1.947,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 3/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 3/2017, nhập khẩu thép của Mỹ đạt 3,08 triệu tấn, tăng 24,8% so với tháng trước đó, tăng 30,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, nhập khẩu thép của Mỹ đạt 2,43 tỉ USD, tăng so với 1,995 tỉ USD tháng trước đó, cũng tăng so với 1,75 tỉ USD so với cùng tháng năm ngoái.
Giá xuất khẩu thép phế liệu H1 Mỹ không thay đổi trong tuần này
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ đạt 265,17 USD/tấn hôm 24/4, không thay đổi so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 274,5 USD/tấn, tại Chicago ở mức 282,5 USD/tấn tại Philadelphia ở mức 238,5 USD/tấn, giá 3 khu vực trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ trong tháng 3/2017 tăng
Số liệu của Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 3/2017, nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ đạt 242.180 tấn, tăng 3,4% so với tháng trước đó, tăng 14,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đạt 210,4 triệu USD, 198,8 triệu USD tháng trước đó, đạt 155,2 triệu tấn tháng 3/2016.
Nguồn: VITIC/Bloomberg