Sản lượng thép thô của Mỹ trong tháng 11/2017 tăng
Trong tuần kết thúc ngày 18/11/2017, sản lượng thép thô thị trường Mỹ đạt 1,745 triệu tấn, tăng 9,7% so với 1,591 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,3% so với 1,739 tấn tuần trước đó. Công suất sử dụng đạt 74,9%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi điều chỉnh, tính đến 18/11/2017, sản lượng thép thô của Mỹ đạt khoảng 79,96 triệu tấn năm 2017, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 74,6%, tăng so với 70,8% cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng quặng sắt của Mỹ trong tháng 8/2017 giảm
Sản lượng quặng sắt của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 3,81 triệu tấn, giảm 9,5% so với tháng trước đó nhưng tăng 22,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu quặng sắt của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 5,21 triệu tấn, giảm 0,6% so với tháng trước đó, và tăng 22% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, sản lượng quặng sắt của Mỹ đạt 30,3 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn này, xuất khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 27,9 triệu tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 10 giảm
Số liệu mới nhất của Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 10/2017, nhập khẩu thép đạt 3,1 triệu tấn, giảm 0,3% so với tháng trước đó, chiếm 26% trong tổng tiêu thụ tại Mỹ.
Trong 10 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép của Mỹ đạt 32,8 triệu tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu thép thành phẩm tăng 15,1% lên 25,3 triệu tấn.
Xuất khẩu thép ống kết cấu của Mỹ trong tháng 9 giảm
Số liệu của Bộ thương mại cho biết, xuất khẩu thép ống kết cấu trong tháng 9/2017 đạt 14.434 tấn, giảm 0,6% so với tháng trước đó, nhưng tăng 14,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 9/2017, xuất khẩu thép ống kết cấu của Mỹ đạt 18,7 triệu USD, trong khi tháng 8 đạt 21,2 triệu USD, so với 17,6 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Kim ngạch xuất nhập khẩu gang của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2017 tăng
Thống kê cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu gang của Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu gang của Mỹ đạt 1,34 tỉ USD, tăng 69% so với 791,46 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 18,65 triệu USD, tăng hơn 300% so với 6,05 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu ống dẫn dầu của Mỹ trong tháng 9/2017 giảm
Thống kê từ Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, xuất khẩu ống dẫn dầu của Mỹ trong tháng 9/2017 đạt 24.215 tấn, giảm 6,3% so với tháng trước đó, nhưng tăng 14,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9/2017 đạt 48,2 triệu USD, tháng 8/2017 đạt 54,3 triệu USD, tháng 9/2016 đạt 36,9 triệu USD.
Mỹ xuất khẩu phần lớn ống dẫn dầu sang Canada đạt 17.899 tấn, giảm 639 tấn so với tháng trước đó, nhưng tăng 6.456 tấn cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg