Xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 1/2017 tăng
Số liệu được đưa ra bởi Viện sắt và thép Mỹ cho biết, trong tháng 1/2017, Mỹ xuất khẩu 7,7 triệu tấn thép, tăng 9,6% so với 7 triệu tấn cùng tháng năm ngoái, tăng 7,5% so với 7,17 triệu tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 1/2016 đạt 86,6 triệu tấn, không thay đổi so với cùng tháng năm 2015, và dự kiến sẽ tăng 4,7% trong năm 2017.
Xuất khẩu thép thương phẩm của Mỹ trong tháng 1/2017 tăng
Xuất khẩu thép kết cấu nặng của Mỹ (bao gồm thép chữ U, I, H, thép dầm chữ T) đạt 34.550 tấn, tăng 11,6% so với tháng 12/2016, tăng 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 1/2017, xuất khẩu đạt 30,9 triệu USD, đạt 27,5 triệu USD trong tháng 12/2016, đạt 30,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Mỹ xuất khẩu 28.563 tấn thép thương phẩm sang Canada, xuất khẩu 4.421 tấn thép thương phẩm sang Mexico.
Sản lượng thép thô Mỹ trong tháng 3/2017 giảm
Viện sắt và thép Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc 18/3/2017, công suất sản xuất thép thô Mỹ đạt 1,74 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 73,7%. Trong tuần trước, công suất sản xuất thép thô Mỹ đạt khoảng 1,69 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 72,1%.
Sau khi điều chỉnh, từ đầu năm đến tuần kết thúc 18/3, sản lượng thép thô hàng ngày của Mỹ đạt 1.913,4 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, công suất sử dụng đạt 73,4%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó.
Giá xuất khẩu thép phế liệu H1 của Mỹ không thay đổi
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ ở mức 295,17 USD/tấn tính đến 20/3, không thay đổi so với tuần trước đó, 2 tuần liên tiếp không thay đổi.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh ở mức 299,5 USD/tấn, tại Chicago ở mức 312,5 USD/tấn, tại Philadelphia ở mức 273,5 USD/tấn, giá trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Xuất khẩu thép Mỹ trong tháng 1/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 1/2017, xuất khẩu thép của Mỹ đạt 173,69 triệu tấn, tăng 14,1% so với tháng trước đó, giảm 4,9% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng xuất khẩu đạt 9,8 triệu USD.
Trong số đó, xuất khẩu thép của Mỹ sang Canada đạt 15.180 tấn, trong tháng 12/2016 đạt 11.537 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg