Sản lượng thép thô của Mỹ giảm
Trong tuần kết thúc ngày 21/10/2017, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 1,73 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 0,7% so với tuần trước đó. Công suất sử dụng đạt 74,3%, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi điều chỉnh, tính đến 21/10/2017, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 73,02 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 74,6%, tăng so với 72,2% cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép cán nóng của Mỹ trong tháng 8/2017 giảm
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 8/2017 đạt 160.598 tấn, giảm 26,9% so với tháng trước đó, giảm 28,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, nhập khẩu thép cán nóng của nước này đạt 102,1 triệu USD, giảm so với 133,2 triệu USD tháng 7/2017, so với 129,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Giá thép phế liệu H1 của Mỹ duy trì ổn định trong tuần này
Giá xuất khẩu thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ đạt 263,5 USD/tấn tính đến 23/10, duy trì vững so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 269,5 USD/tấn, tại Chicago sẽ ở mức 257,5 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 263,5 USD/tấn, giá ở cả 3 khu vực trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg