Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục hồi phục nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng thị trường nội địa Mỹ tăng khoảng 33 USD/tấn hoặc 30 USD/tấn. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết, giá tăng 44 USD/tấn hoặc 40 USD/tấn.
Thực tế, hầu hết những người tham gia thị trường cho biết rằng, giá thép cuộn cán nóng dự kiến sẽ tăng lần thứ hai và có thể tăng trước cuộc điều tra 232.
Xuất khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 4/2017 giảm
Xuất khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 4/2017 đạt 7.834 tấn, giảm 10,5% so với tháng trước đó, giảm 14,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, xuất khẩu thép cuộn của Mỹ đạt 15,7 triệu USD, giảm 2 triệu USD so với tháng trước đó, giảm 1,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô hàng tuần của Mỹ tăng nhẹ
Tính đến 24/6/2017, sản lượng thép thô Mỹ đạt 1,729 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 742%. Năm ngoái, sản lượng đạt 1,75 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 751%.
Trong khi đó, sản lượng thép thô Mỹ giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,6% so với tuần trước đó.
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng
Số liệu điều tra sơ bộ của Viện sắt và thép Mỹ (AISI) cho biết, nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 5/2017 đạt 3,115 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước đó, tăng 19,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 5/2017 đạt 2,59 tỉ USD, 2,5 tỉ USD trong tháng 4/2017, và 1,77 tỉ USD tháng 5/2016.
Giá thép phế liệu H1 tại Mỹ không thay đổi trong tuần này
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ đạt 253,83 USD/tấn hôm 26/6, không thay đổi so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 266,83 USD/tấn, tại Chicago sẽ ở mức 274,5 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 277,5 USD/tấn, 3 khu vực trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ trong tháng 5/2017 giảm
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 5/2017, nhập khẩu thép dải mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ đạt 292.000 tấn, giảm 2,5% so với tháng trước đó, tăng 28,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ đạt 255,9 triệu USD, 256,2 triệu USD trong tháng 4/2017, 169,4 triệu USD trong tháng 5/2016.
Nguồn: VITIC/Bloomberg