Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 3/2017 giảm
Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 3/2017 đạt 907.000 tấn, giảm 8,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu thép phế liệu sang Trung Quốc đạt 156.000 tấn, tăng 262% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 139.000 tấn, tăng 32% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 105.000 tấn, giảm 57,6% so với cùng tháng năm 2016.
Trong khi đó, trong 3 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt 3,152 triệu tấn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu thép phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 543.000 tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sang Mexico đạt 443.000 tấn, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và sang Đài Loan đạt 400.000 tấn, tăng 57,7% so với năm ngoái.
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 4/2017 tăng
Viện sắt và thép Mỹ (AISI) cho biết, trong tháng 4/2017, nước này đã nhập khẩu 3,006 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 33,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, 713.470 tấn là thép tấm và phôi thép. Thép ống dầu đạt 310.468 tấn, HGI/CGI đạt 298.692 tấn, thép cuộn cán nguội đạt 191.801 tấn, thép cuộn cán nóng đạt 162.287 tấn và thép dây đạt 138.723 tấn.
Kim ngạch nhập khẩu thép trong tháng 4/2017 đạt 2,51 tỉ USD so với 2,46 tỉ USD tháng 3/2017.
Xuất khẩu sắt tây của Mỹ trong tháng 3/2017 giảm
Xuất khẩu sắt tây của Mỹ trong tháng 3/2017 đạt 12.288 tấn, giảm 0,5% so với tháng trước đó, tăng 30,8% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu sắt tây của Mỹ trong tháng 3/2017 đạt 7,6 triệu USD, tháng 2/2017 đạt 7,5 triệu USD, so với 6,1 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong tháng 3/2017, Mỹ xuất khẩu thép tây lớn nhất sang Ấn Độ với 3.853 tấn, so với 3.969 tấn trong tháng 2/2017 và 2.125 tấn tháng 3/2016. Các nước xuất khẩu khác bao gồm Pakistan đạt 2.044 tấn, Canada đạt 1.679 tấn, Mexico đạt 1.092 tấn.
Xuất khẩu thép ống của Mỹ trong tháng 3/2017 tăng đáng kể
Xuất khẩu thép ống của Mỹ trong tháng 3/2017 đạt 115,05 triệu tấn, tăng 83,7% so với tháng trước đó, tăng 186,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Tổng xuất khẩu thép ống trong tháng 3/2017 đạt 19,6 triệu USD, tháng 2/2017 đạt 11,6 triệu USD, so với 11,9 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, xuất khẩu thép ống của Mỹ sang Canada trong tháng 3/2017 đạt 8.105 tấn, tháng 2/2017 đạt 3.427 tấn, tháng 3/2016 đạt 663 tấn.
Sản lượng thép thô hàng tuần của Mỹ tăng
Tính đến 27/5/2017, sản lượng thép thô thị trường Mỹ đạt 1,753 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 75,2%. Năm ngoái, sản lượng đạt 1,732 triệu tấn, công suất sử dụng đạt 74,1%, sản lượng thép thô của Mỹ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,7% so với tuần trước đó.
Thị trường thép dây của Mỹ duy trì xu hướng giảm
Thị trường thép cuộn thị trường Mỹ duy trì ổn định trong tuần này, do nhu cầu thị trường chậm chạp và nhu cầu trong thời gian tới không chắc chắn.
Mặc dù, triển vọng nền kinh tế lạc quan, điều này sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, bao gồm chi tiêu cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất.
Các nhà máy thép dây thị trường Mỹ chủ yếu dựa vào chi phí nguyên liệu thô và cạnh tranh nhập khẩu để thúc đẩy chính sách giá. Hiện tại, giá thép phế liệu thị trường Mỹ dự kiến sẽ giảm trong tháng tới, và nhập khẩu thép dây tại thị trường Mỹ trở nên hấp dẫn sau khi Mỹ đưa ra điều tra chống bán phá giá.
Nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 4/2017 tăng
Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 4/2017, nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ đạt 162.287 tấn, tăng 4,7% so với tháng trước đó, giảm 15,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, nhập khẩu thép cán nóng đạt 102,6 triệu USD, tăng so với 96,2 triệu USD tháng trước đó, tăng so với 86,6 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 4/2017 tăng
Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 4/2017, nhập khẩu thép của Mỹ đạt 3,01 triệu tấn, tăng 33,5% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 3,1% so với tháng trước đó, khối lượng nhập khẩu tăng 6 tháng liên tiếp.
So với tháng 4/2016, ngoại trừ thanh cốt thép, thép cuộn cán nóng và thép tấm dày, các sản phẩm thép khác duy trì tăng trưởng, tình hình này tương tự tháng trước đó.
Giá xuất khẩu thép phế liệu H1 của Mỹ duy trì ổn định
Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ ở mức 271,83 USD/tấn hôm 30/5, không thay đổi so với tuần trước đó.
Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 284,5 USD/tấn, tại Chicago sẽ ở mức 282,5 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 248,5 USD/tấn, 3 khu vực trên không thay đổi so với tuần trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg