Thép: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 10/2018 nước này đã nhập khẩu 811.700 tấn thép, tăng 35% so với tháng trước đó và tăng 25,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Sự gia tăng này chủ yếu do bị trì hoãn bởi bão. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp thép cũng tìm cách nhập khẩu kể từ khi lượng trong nước bị hạn chế.
JFE Steel, nhà máy thép lớn thứ 2 của Nhật Bản đóng cửa lò cao số 2 tại Kurashiki hôm 23/10/2018 đến cuối tháng 12/2018. Dự kiến sẽ giảm sản lượng thép thô khoảng 400.000 tấn. Điều này cũng được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến nhập khẩu thép tăng.
Nhập khẩu thép của Nhật Bản hầu hết từ Hàn Quốc, tăng 13,7% so với cùng tháng năm ngoái, và tăng 28,8% so với tháng trước đó. Từ các nước ASEAN tăng 174,3% so với cùng tháng năm ngoái và 115% so với tháng trước đó.
Thép cuộn: Thống kê cho biết, xuất khẩu thép cuộn của Nhật Bản trong tháng 9/2018 đạt 39.000 tấn, giảm 26,75% so với tháng 8/2018, cũng giảm 23,71% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 5.200 tấn, giảm 2,6% so với tháng trước đó, và giảm 35,62% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 11.300 tấn, giảm 42,73% so với tháng trước đó và tăng 18,96% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan (Trung Quốc) đạt 260 tấn, giảm 78,09% so với tháng trước đó và giảm 75,65% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 4.600 tấn, giảm 47,21% so với tháng trước đó và giảm 60,59% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép không gỉ: Thống kê từ Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), trong tháng 10/2018, nước này xuất khẩu khoảng 88.000 tấn sản phẩm thép không gỉ, tăng 9,9% so với tháng trước đó. Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 8,7% so với tháng trước đó, Hàn Quốc giảm 21,5%, Đài Loan tăng 13,9%, Mỹ tăng 13,2% và Thái Lan giảm 15,5%.
Ngoài ra, xuất khấu thép đặc biệt (ngoại trừ thép không gỉ) đạt 616.000 tấn trong tháng 10/2018, tăng 14,7% so với tháng trước đó, thép đặc biệt (bao gồm thép không gỉ) đạt 704.000 tấn, tăng 14% so với tháng trước đó.
Thống kê từ Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), trong tháng 10/2018, nước này nhập khẩu khoảng 19.000 tấn thép không gỉ, tăng 9,9% so với tháng trước đó. Trong số đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 11,1% so với tháng trước đó, Đài Loan tăng 54,5% và Trung Quốc tăng 19,6%.
Ngoài ra, nhập khẩu thép đặc biệt (ngoại trừ thép không gỉ) đạt 53.000 tấn trong tháng 10/2018, giảm 4,1% so với tháng trước đó, thép đặc biệt (bao gồm thép không gỉ) đạt 73.000 tấn, tăng 1,5% so với tháng trước đó.
Thép phế liệu H2: Tokyo Steel Nhật Bản cho biết, sẽ cắt giảm giá mua thép phế liệu thêm 500 JPY/tấn từ ngày 3/12/2018.
Sau khi điều chỉnh, giá mua thép phế liệu tại nhà máy Utsunomiya ở mức 32.500 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn, tại nhà máy Okayama ở mức 31.500 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn, tại nhà máy Tahara ở mức 31.500 JPY/tấn, tại nhà máy Kyushu đạt 33.000 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn, tại trung tâm thép Takamatsu ở mức 30.500 JPY/tấn, giảm 500 JPY/tấn.
Thép dầm chữ H: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 10/2018, nước này xuất khẩu 20.000 tấn thép dầm chữ H, tăng 10,3% so với tháng trước đó, cũng tăng 29,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu đạt 200.000 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 14.000 tấn, từ Đài Loan đạt 3.000 tấn, từ Iraq đạt 2.400 tấn.
Trong tháng 10/2018, Nhật Bản nhập khẩu 4.500 tấn thép dầm chữ H, giảm 24% so với tháng trước đó. Nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 80.000 tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép HRC: Thống kê cho biết, trong tháng 10/2018, Nhật Bản xuất khẩu khoảng 863.000 tấn thép cuộn cán nóng, tăng 19,9% so với tháng trước đó. Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 116.000 tấn, tăng 51,67% so với tháng trước đó, sang Mỹ đạt 33.000 tấn, tăng 91,83% so với tháng trước đó, sang Đài Loan đạt 19.000 tấn, giảm 23,19% so với tháng trước đó, sang Hàn Quốc đạt 166.000 tấn, tăng 17,94% so với tháng trước đó.
Thép tấm mạ kẽm: Trong tháng 10/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 229.000 tấn thép tấm mạ kẽm, tăng 15,68% so với tháng trước đó. Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 37.000 tấn, giảm 15,76% so với tháng trước đó, sang M ỹ đạt 7.900 tấn, tăng 175,69% so với tháng trước đó, sang Đài Loan (Trung Quốc) đạt 13.000 tấn, tăng 110,87% so với tháng trước đó, sang Hàn Quốc đạt 6.600 tấn, tăng 22,26% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg