Nhập khẩu
Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 7/2017 giảm
Nhập khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 7/2017 đạt 9.000 tấn, giảm 24,4% so với cùng tháng năm ngoái. Nhập khẩu thép phế liệu trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 107.000 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu từ Hàn Quốc đứng vị trí hàng đầu, với 44.000 tấn, chiếm 41,2% trong tổng nhập khẩu, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồng Kông đứng vị trí thứ hai với 19.000 tấn, chiếm 17,7% trong tổng nhập khẩu, tăng 901,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đài Loan đứng vị trí thứ 3 với 18.000 tấn, chiếm 16,7% trong tổng nhập khẩu, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 7/2017 giảm
Nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 7/2017 đạt 4.960 tấn, giảm 37,4% so với tháng trước đó. Trong số đó, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ từ Hàn Quốc đạt 2.753 tấn, giảm 38,3% so với tháng trước đó, từ Trung Quốc đạt 125 tấn, tăng 35,9% so với tháng trước đó, từ Đài Loan đạt 664 tấn, giảm 61,3% so với tháng trước đó và từ Mỹ đạt 538 tấn, giảm 33,7% so với tháng trước đó. Trong khi đó, trong 7 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này đạt 57.796 tấn.
Xuất khẩu
Xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 7/2017 tăng
Xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản trong tháng 7/2017 đạt 13.630 tấn, tăng 14,7% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 6.028 tấn, giảm 10,8% so với tháng trước đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2.633 tấn, tăng mạnh 231,2% so với tháng trước đó, và xuất khẩu sang Đài Loan đạt 2.140 tấn, tăng 38,4% so với tháng trước đó.
Giá xuất khẩu trung bình của Hàn Quốc và Đài Loan cũng tăng, nguyên nhân chủ yếu do giá nickel tại LME tăng 6,2% và 14,5% trong tháng 6 và tháng 7. Điều này cũng đẩy giá thép phế liệu không gỉ tăng cao hơn.
Xuất khẩu sản phẩm thép của Nhật Bản trong tháng 7/2017 giảm
Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu sản phẩm thép của nước này trong tháng 7/2017 đạt 2,964 triệu tấn, giảm 17,25 so với cùng tháng năm ngoái, giảm 6 tháng liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu thép thông thường của Nhật Bản đạt 1,892 triệu tấn, giảm 19,4% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 11 tháng liên tiếp.
Xuất khẩu hợp kim fero của Nhật Bản trong tháng 7/2017
Thống kê cho biết, xuất khẩu fero mangan (C>2%) của Nhật Bản đạt 50.000 kg. Trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu fero mangan của nước này đạt 686.000 kg, xuất khẩu fero mangan khác đạt 139.800 kg. Trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu fero mangan khác đạt 1,7421 triệu kg, fero silic (silic > 55%) đạt 190.800 kg.
Xuất khẩu thanh cốt thép của Nhật Bản trong tháng 7/2017
Thống kê cho biết, xuất khẩu thanh cốt thép của Nhật Bản trong tháng 7/2017 đạt 21.650 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 49.291 yên/tấn. Trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thanh cốt thép của nước này đạt 178.342 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 48.965 yên/tấn. Nhật Bản xuất khẩu 157.678 tấn thanh cốt thép sang Hàn Quốc, tiếp theo là Dominica đạt khoảng 10.771 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg