Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Thống kê hải quan được đưa ra bởi Bộ tài chính cho biết, xuất khẩu sản phẩm thép của Nhật Bản trong tháng 4/2017 đạt 3,001 triệu tấn, giảm 7,4% so với cùng tháng năm ngoái, 3 tháng giảm liên tiếp.
Trong số đó, xuất khẩu sản phẩm thép thường đạt 1,913 triệu tấn, giảm 10,7% so với cùng tháng năm ngoái, kể từ tháng 1/2012, xuất khẩu đạt 1,946 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn, 8 tháng giảm liên tiếp.
Xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Trong tháng 4/2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 14.400 tấn, giảm 32,6% so với tháng trước đó, giảm 39,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 61.900 tấn, giảm 53,1% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi xuất khẩu giảm.
Trong số đó, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 8.000 tấn, tiếp theo là Đài Loan đạt 1.900 tấn, Hồng Kông đạt 1.200 tấn theo thứ tự lần lượt.
Xuất khẩu thép tấm của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính, thương mại cho biết, xuất khẩu thép tấm cọc của Nhật Bản trong tháng 4/2017 đạt 23.600 tấn, tăng 11,3% so với tháng trước đó và tăng 32,9% so với cùng tháng năm ngoái, 9 tháng tăng liên tiếp, xuất khẩu duy trì ở mức trên 20.000 tấn/năm kể từ tháng 8/2016.
Trong 4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép tấm cọc của Nhật Bản đạt 96.000 tấn, tăng đáng kể 83,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép tấm cọc của Trung Quốc đạt 68.000 tấn, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Số liệu của Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản được đưa ra bởi Bộ tài chính cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 4/2017 đạt 18.129 tấn, giảm khoảng 11,9% xuống còn 20.579 tấn so với tháng 3/2017.
Trong số đó, nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ của Nhật Bản từ Hàn Quốc giảm 22,6% so với tháng trước đó, tiếp theo là Đài Loan tăng 50,7% so với tháng trước đó, Trung Quốc giảm 14% so với tháng trước đó.
Sản lượng thép không gỉ Nhật Bản trong tháng 3/2017 tăng
Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sản lượng sản phẩm thép không gỉ (sản phẩm thép cán nóng) của nước này trong tháng 3/2017 đạt 245.106 tấn, tăng 5,2% so với tháng trước đó, tăng 8,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng thép crom Nhật Bản đạt 108.460 tấn (crom: 86.150 tấn, crom molypdel: 22.310 tấn) giảm 95 tấn so với tháng 2/2017, sản lượng nickel đạt 136.646 tấn (crom mangan: 1.272 tấn, crom nickel: 105.519 tấn, crom nickel molypdel: 29.855 tấn), tăng 9,9% so với tháng trước đó.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 4/2017, xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Nhật Bản đạt 197.543 tấn, giảm 22,41% so với tháng trước đó, giảm 1,21% so với cùng tháng năm ngoái, giá xuất khẩu trung bình đạt 644,6 USD/tấn FOB, tăng 34,38% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 43.678 tấn, giảm 3,84% so với tháng trước đó, tăng 6,79% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu sang Đài Loan đạt 4.695 tấn, giảm 41,73% so với tháng trước đó, giảm so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: Vinanet