Xuất khẩu thép phế liệu Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 8/2017 đạt 72.700 tấn, tăng 11,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Chiba Port xuất khẩu khoảng 105.000 tấn, tăng 5,7% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Kawasaki Port xuất khẩu khoảng 94.000 tấn, tăng 26,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong khi đó, xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 5,4 triệu tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng đầu năm 2017, Chiba Port xuất khẩu khoảng 800.000 tấn, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Kawasaki Port xuất khẩu 640.000 tấn.
Xuất khẩu thép thanh của Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép thanh của nước này trong tháng 8/2017 đạt 98.200 tấn, tăng 2,4 lần so với cùng tháng năm ngoái, tăng 32,8% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu thép thanh của Nhật Bản tăng đáng kể, chủ yếu do gián đoạn giá Trung Quốc, bởi vậy, nhu cầu đối với thép thanh gia tăng.
Xuất khẩu thép bán thành phẩm của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 38.994 tấn
Thống kê cho biết, xuất khẩu thép thanh (cac bon 0,25%) của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 38.994 tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép bán thành phẩm của Nhật Bản đạt 266.950 tấn, xuất khẩu thép khác (cac bon 0,25%) đạt 1.847 tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép khác (cac bon 0,25%) đạt 15.124 tấn. Xuất khẩu thép thanh (cac bon 0,25%) đạt 58.168 tấn, và xuất khẩu đạt 393.142 tấn trong 8 tháng đầu năm 2017.
Các đơn hàng sản phẩm thép của Nhật Bản tăng 2,6% trong 8 tháng đầu năm 2017
Thống kê cho biết, các đơn hàng thép thị trường Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 4,63 triệu tấn, giảm 1% so với tháng trước đó, tăng 0,4% so với cùng tháng năm ngoái. Đồng thời, các đơn hàng thép thị trường Nhật Bản tăng 2,6%, lên 36,77 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 8/2017, các đơn hàng thép xây dựng tại Nhật Bản tăng 4,5%, lên 945.545 tấn, thép đặc biệt đạt 1,17 triệu tấn, tăng 0,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê thương mại Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép cuộn cán nguội của nước này trong tháng 8/2017 đạt 182.717 tấn, giảm 20,8% so với cùng tháng năm ngoái, giá xuất khẩu trung bình đạt 562,9 USD/tấn, tăng 5,37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 29.453 tấn, giảm 41,17% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Mỹ đạt 298 tấn, giảm 65,19% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 3.785 tấn, giảm 49,87% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg