Nhập khẩu quặng sắt trong tháng 11 giảm

Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 11/2016, nước này đã nhập khẩu 10,28 triệu tấn quặng sắt, giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái, không thay đổi so với tháng trước đó.
Xuất nhập khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 11 tăng

Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 11/2016, nước này đã xuất khẩu 3,228 triệu tấn thép, giảm 3,2% so với tháng trước đó, tăng 0,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu đạt 22,72 tỉ yên, giảm 12,1% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, Nhật Bản nhập khẩu 702.000 tấn thép trong tháng 11, tăng 3,1% so với tháng trước đó, tăng 8,1% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép thanh Nhật Bản trong tháng 11 giảm

Viện sắt và thép Nhật Bản (ISIJ)  cho biết, tháng 11/2016, Nhật Bản sản xuất 723.000 tấn (con số sơ bộ) thép thanh, giảm 3,9% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 2 tháng liên tiếp, nhưng 2 tháng liên tiếp vượt 700.000 tấn.

Trong 11 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép thanh Nhật Bản đạt 7,6542 triệu tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô, gang của Nhật Bản trong tháng 11 giảm

Viện sắt và thép Nhật Bản (ISIJ) cho biết, trong tháng 11/2016, sản lượng gang của nước này đạt 6,39 triệu tấn, giảm 5,7%  xuống còn 389.000 tấn so với tháng trước đó, giảm 4,2% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 3 tháng liên tiếp.

Trong 11 tháng đầu năm 2016, sản lượng gang của Nhật Bản đạt 73,627 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 11/2016, Nhật Bản sản xuất 8,618 triệu tấn thép thô, giảm 4,8% xuống còn 435.000 tấn so với tháng trước đó, giảm 1,4% so với cùng tháng năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Bloomberg