Xuất khẩu sắt tây của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Thống kê cho biết, trong tháng 4/2017, xuất khẩu sắt tây của Nhật Bản đạt 43.965 tấn, giảm 15,64% so với tháng trước đó, giảm 26,53% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu của Nhật Bản sang Đài Loan đạt 939 tấn, giảm 48,8% so với tháng trước đó, giảm 51,85% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Trung Quốc đạt 164 tấn, giảm 41,84% so với tháng trước đó, giảm 51,91% so với cùng tháng năm ngoái, Mỹ đạt 225 tấn, giảm 4,26% so với tháng trước đó, tăng 6,3 lần so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2017 tăng
Xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 4/2017 đạt khoảng 83.931 tấn, tăng 2,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản đạt 335.707 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 66.611 tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Hàn Quốc đạt 56.236 tấn, giảm khoảng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, Đài Loan đạt 31.498 tấn, giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, Thái Lan đạt 42.270 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép không gỉ cán nóng của Nhật Bản trong tháng 3/2017 tăng
Thống kê của Hiệp hội thép không gỉ của Nhật Bản cho biết, trong tháng 3/2017, sản lượng thép không gỉ cán nóng của nước này đạt 245.106 tấn, tăng 8,1% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 5,2% so với tháng trước đó.
Trong số đó, sản lượng thép thanh không gỉ đạt 21.956 tấn, tăng 15,2% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 16,4% so với tháng trước đó, trong khi sản lượng thép dây không gỉ đạt 23.879 tấn, tăng 18,1% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 15,2% so với tháng trước đó.
Nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2017 tăng
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, nhập khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 4/2017 đạt 18.129 tấn, tăng 18,7% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 11,9% so với tháng trước đó.
Trong đó, nhập khẩu thép không gỉ của Nhật Bản từ Trung Quốc đạt 889 tấn, giảm khoảng 8,4% so với tháng trước đó, giảm 14% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Hàn Quốc đạt 12.382 tấn, tăng 17,9% so với tháng trước đó, giảm khoảng 22,6% so với cùng tháng năm ngoái, Đài Loan đạt 3.413 tấn, tăng khoảng 29,1% so với tháng trước đó, tăng 50,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong tháng 5/2017 tăng
Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2017, nhập khẩu quặng sắt của nước này đạt 10,3737 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng tháng năm ngoái, giá nhập khẩu trung bình đạt 8.888 yên/tấn, tăng 61,4% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 10,33% so với tháng trước đó.
Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đạt 52,53 triệu tấn, giảm 0,75% so với 52,93 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 5/2017 giảm
Bộ tài chính của Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép của nước này trong tháng 5/2017 đạt 3,169 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng trước đó, giảm 12,6% so với cùng tháng năm ngoái, 4 tháng giảm liên tiếp.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 276 tỉ yên, tăng 20% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 5% so với tháng trước đó, 3 tháng giảm liên tiếp.
Các đơn hàng thép của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Số liệu liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2017, các đơn hàng thép của nước này giảm 8,1%, xuống còn 5,6 triệu tấn so với cùng tháng năm ngoái, giảm 2% so với tháng trước đó. Nhu cầu thép nội địa Nhật Bản duy trì vững và xuất khẩu duy trì chậm chạp.
Trong tháng 4/2017, khối lượng thép cung cấp của Nhật Bản giảm 0,8%, xuống còn 3,58 triệu tấn so với cùng tháng năm ngoái, giảm 2,9% so với tháng trước đó.
Các đơn hàng thép của Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2017 tăng
Số liệu Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 4/2017, các đơn hàng sản phẩm thép thị trường Nhật Bản bao gồm thép đặc biệt đạt 4,61 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 0,4% so với tháng trước đó. Trong 4 tháng đầu năm 2017, các đơn hàng thép của Nhật Bản tăng 2,7%, lên 18,49 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg