Các đơn đặt hàng thép nội địa Nhật Bản trong tháng 3/2017 tăng
Hiệp hội sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 3/2017, các đơn hàng thép nội địa Nhật Bản (bao gồm thép đặc biệt) đạt 4,72 triệu tấn, tăng 5,3% so với tháng trước đó, tăng 1,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong quý I/2017, các đơn hàng thép thị trường Nhật Bản tăng 3,5%, lên 13,87 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép của nước này trong tháng 4/2017 đạt 2,968 triệu tấn, giảm 14,2% so với tháng trước đó, giảm 7,4% so với cùng tháng năm ngoái, mức xuất khẩu thấp hơn 3 triệu tấn kể từ tháng 1/2012.
Trong số đó, xuất khẩu sang châu Á đạt 2,375 triệu tấn, giảm 7% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 492.000 tấn, tăng 9,3% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 536.000 tấn, giảm 9% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong tháng 4/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính cho biết, nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong tháng 4/2017 đạt 11,393 triệu tấn, tăng 7% so với cùng tháng năm ngoái, giá nhập khẩu trung bình đạt 8.056 yên/tấn, tăng 7,7% so với cùng tháng năm ngoái, lần đầu tiên đạt 8.000 yên/tấn kể từ tháng 8/2015.
Sản lượng thép không gỉ Nhật Bản trong tháng 2/2017 giảm
Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sản lượng sản phẩm thép không gỉ (sản phẩm thép cán nóng) của nước này đạt 232.919 tấn, giảm 2,8% so với tháng trước đó, giảm 0,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng thép không gỉ crom đạt 108.555 tấn (bao gồm sản phẩm crom đạt 86.146 tấn và sản phẩm crom molyp đạt 22.409 tấn) giảm 11,9% so với tháng trước đó. Đồng thời, snar phẩm nickel đạt 124.364 tấn (bao gồm crom mangan đạt 1.074 tấn và sản phẩm Ni-Cr đạt 97.598 tấn).
Sản lượng thép thô, gang của Nhật Bản trong tháng 4/2017 giảm
Thống kê mới nhất được đưa ra bởi Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF) cho biết, trong tháng 4/2017, sản lượng gang của nước này đạt 6,514 triệu tấn, giảm 0,7% (tương đương 49.000 tấn so với tháng trước đó).
Trong tháng 4/2017, sản lượng thép thô của Nhật Bản đạt 8,752 triệu tấn, g iamr 1,5% (tương đương 135.000 tấn) so với tháng trước đó, tăng 3% so với cùng tháng năm ngoái, 2 tháng tăng liên tiếp.
Nguồn: VITIC/Bloomberg