Sản lượng thép không gỉ cán nóng của Nhật Bản trong tháng 7/2017 tăng
Thống kê từ Hiệp hội thép không gỉ Nhật Bản, sản lượng thép không gỉ cán nóng của nước này trong tháng 7/2017 đạt 215.600 tấn, giảm 9% so với cùng tháng năm ngoái nhưng tăng 3,4% so với tháng trước đó.
Trong số đó, sản lượng thép thanh không gỉ đạt 16.411 tấn, giảm 8,5% so với cùng tháng năm ngoái và 10,9% so với tháng trước đó, thép dây không gỉ đạt 20.187 tấn, giảm 9,1% so với cùng tháng năm ngoái và 2,5% so với tháng trước đó, thép ống không gỉ đạt 21.656 tấn, tăng 11,8% so với cùng tháng năm ngoái và 7,1% so với tháng trước đó, thép tấm không gỉ đạt 157.346 tấn, giảm 11,4% so với cùng tháng năm ngoái nhưng tăng 5,4% so với tháng trước đó.
Sản lượng thép không gỉ cán nóng của Nhật Bản trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 1.614.266 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá xuất khẩu thép tấm dày trung bình của Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép tấm dày trung bình của nước này trong tháng 8/2017 đạt 159.338 tấn, tăng 22,84% so với tháng 7/2017. Giá xuất khẩu trung bình đạt 455,1 USD/tấn, giảm 19,44% so với tháng 7/2017.
Trong số đó, xuất khẩu thép tấm dày trung bình của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 39.638 tấn, giảm 29,26% so với tháng trước đó, xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt 651 tấn, tăng 22,3 lần, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 4.885 tấn.
Xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 8/2017
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép không gỉ của nước này trong tháng 8/2017 đạt 75.110 tấn, giảm 10,8% so với cùng tháng năm ngoái và 4,3% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 12.347 tấn, giảm khoảng 27,2% so với cùng tháng năm ngoái và 13,9% so với tháng trước đó, sang Hàn Quốc đạt 11.253 tấn, giảm 20,3% so với cùng tháng năm ngoái và 1,8% so với tháng trước đó, sang Đài Loan đạt 6.057 tấn, giảm khoảng 38,6% so với cùng tháng năm ngoái và 18,9% so với tháng trước đó, sang Thái Lan đạt 7.265 tấn, giảm 32,5% so với cùng tháng năm ngoái và 33,8% so với tháng trước đó, sang Mỹ đạt 4.101 tấn, tăng khoảng 104,7% so với cùng tháng năm ngoái nhưng giảm khoảng 18,5% so với tháng trước đó.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản đạt 654.447 tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu thép dây Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép dây của nước này trong tháng 8/2017 đạt 55.074 tấn, tăng 6,42% so với tháng trước đó, giá xuất khẩu trung bình đạt 666 USD/tấn, giảm 5,92% so với tháng trước đó.
Trong số đó, xuất khẩu thép dây của Nhật Bản sang Trung Quốc đạt 12.260 tấn, tăng 95,41% so với tháng trước đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10.22 tấn, giảm 3,88% so với tháng trước đó, xuất khẩu sang Đài Loan chỉ đạt 212 tấn, giảm 84,53% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg