Thép phế liệu: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 4 đạt 633.000 tấn, giảm 7,3% so với tháng trước đó và giảm 7,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thép phế liệu lớn nhất của Nhật Bản đạt 300.000 tấn, giảm 4,1% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Việt Nam với 140.000 tấn, tăng 22,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 3,13 triệu tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức xuất khẩu trung bình tháng đạt 626.000 tấn và xuất khẩu trung bình năm đạt 7,5 triệu tấn.
Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thép phế liệu lớn nhất của Nhật Bản đạt 1,85 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 59,1% trong tổng số, Việt Nam với 568.000 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ, chiếm 18,1% trong tổng số, Trung Quốc với 450.000 tấn, giảm 40,2% so với cùng kỳ, chiếm 14,4% trong tổng số.
Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 5 nước này nhập khẩu tổng cộng 11.000 tấn, giảm 6,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép phế liệu đạt 131.000 tấn, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 26.000 tấn và dự kiến nhập khẩu trung bình năm đạt 310.000 tấn.
Trong số đó, Mỹ là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Nhật Bản đạt 72.000 tấn, chiếm 54,8% trong tổng nhập khẩu, Hàn Quốc đạt 25.000 tấn, chiếm 19,3% trong tổng số, giảm 17,8% so với cùng kỳ, Đài Loan đạt 11.000 tấn, chiếm 8,6% trong tổng số, giảm 27,2% so với cùng kỳ.
Thép: Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), trong tháng 5 nước này đã xuất khẩu khoảng 3,22 triệu tấn thép, tăng 0,8% so với cùng tháng năm ngoái, tăng lần đầu tiên trong 16 tháng.
Trong số đó, xuất khẩu sản phẩm thép cacbon đạt 2 triệu tấn, giảm 2,7%, thép dải cán nóng đạt 900.000 tấn, giảm 4,8%, thép tấm mạ kẽm đạt 217.000 tấn, giảm 14,9%, thép dải cán nguội đạt 216.000 tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ, thép tấm đạt 240.000 tấn, tăng 44,4% so với cùng kỳ.
Thống kê từ Liên đoàn Sắt và Thép Nhật Bản (JISF), trong tháng 5, nước này nhập khẩu khoảng 420.000 tấn thép, tăng 3,9% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 2 tháng liên tiếp. Trong số đó, nhập khẩu thép dải cán nguội đạt 90.000 tấn, tăng 27,9% so với cùng tháng năm ngoái, thép tấm mạ kẽm đạt 74.000 tấn, tăng 11,9% so với cùng tháng năm ngoái, thép dải cán nóng đạt 135.000 tấn, giảm 5,5% so với cùng tháng năm ngoái, thép tấm đạt 50.000 tấn, giảm 37,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép HRC: Thống kê cho biết, trong tháng 5/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu 1,08 triệu tấn thép cuộn cán nóng, tăng 41,78% so với tháng trước đó, cũng tăng 14,18% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 125.000 tấn, tăng 36,86% so với tháng trước đó và tăng 31,7% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 5.800 tấn, giảm 61,56% so với tháng trước đó và giảm 64,54% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 28.000 tấn, tăng 46,25% so với tháng trước đó và tăng 15,76% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 203.000 tấn, tăng 49,66% so với tháng trước đó và tăng 11,51% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép dải cán nguội: Theo thống kê, trong tháng 5, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 183.000 tấn thép dải cán nguội, tăng 2% so với tháng trước đó, nhưng giảm 17,49% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 29.000 tấn, tăng 1,07% so với tháng trước đó và giảm 22,41%, sang Mỹ đạt 300 tấn, giảm 13,37% so với tháng trước đó và giảm 58,14% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 3.800 tấn, giảm 37,13% so với tháng trước đó và giảm 37,92% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 7.300 tấn, tăng 15,24% so với tháng trước đó và giảm 8,53% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép dầm chữ H: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5, nước này đã xuất khẩu 30.000 tấn thép dầm chữ H, tăng 87,1% so với tháng trước đó, tăng 27,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép dầm chữ H của Nhật Bản đạt 90.000 tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các thị trường xuất khẩu chủ yếu bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, xuất khẩu sang 3 thị trường này đạt khoảng 10.000 tấn, 5.000 tấn và 9.500 tấn theo thứ tự lần lượt.
Nguồn: VITIC/Bloomberg