Xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 8/2017 đạt 727.000 tấn, tăng 11,5% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 5,3% so với tháng trước đó, tăng 3 tháng liên tiếp, nhưng cũng đạt mức cao nhất trong 5 tháng.
Trong số đó, xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 297.000 tấn, tăng 9,1% so với cùng tháng năm ngoái, xuất khẩu sang Việt Nam đạt 182.000 tấn, tăng 55,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu hợp kim fero của Nhật Bản trong tháng 8/2017 duy trì vững
Thống kê cho biết, xuất khẩu feromangan (C>2%) của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 60 tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu feromangan của nước này đạt 746 tấn, xuất khẩu feromangan khác đạt 227 tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu ferosilic (silic >55%) đạt 1.637,5 tấn, xuất khẩu ferosilic khác đạt 616,3 tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu ferosilic khác đạt 4.777,7 tấn.
Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 8/2017 tăng
Thống kê thương mại của Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép của nước này đạt 3,18 triệu tấn, tăng 7,3% so với tháng trước đó, giảm 9,3% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 2,62 tỉ USD, giá xuất khẩu trung bình đạt 823,85 USD/tấn, giảm 4.160 yên/tấn so với tháng 7/2017.
Xuất nhập khẩu sản phẩm thép của Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm
Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu sản phẩm thép của nước này trong tháng 8/2017 đạt 3,18 triệu tấn, tăng 7,3% so với tháng trước đó, giảm 9,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Đồng thời, nhập khẩu sản phẩm thép của Nhật Bản đạt 689.829 tấn, giảm 7,7% so với tháng trước đó, giảm 2,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu sản phẩm thép thông thường của Nhật Bản trong tháng 8/2017 giảm
Nhập khẩu sản phẩm thép thông thường của Nhật Bản trong tháng 8/2017 đạt 689.829 tấn, giảm 5,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Các thị trường nhập khẩu chủ yếu bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc tất cả đều giảm, nhưng tăng 4% so với các nước khác.
Trong số đó, nhập khẩu thép tấm cán nóng của Nhật Bản giảm 0,2% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu thép tấm mạ kẽm tăng 14% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu thép tấm cán nguội tăng 24% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu thép tấm cán nóng tăng 39,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Thống kê xuất khẩu cọc cừ thép của Nhật Bản trong tháng 8/2017
Thống kê hải quan Nhật Bản cho biết, xuất khẩu cọc cừ thép trong tháng 8/2017 đạt 25.069 tấn, giá xuất khẩu trung bình đạt 578,12 USD/tấn. Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cọc cừ thép của Nhật Bản đạt 186.650 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu từ cảng Kisarazu đạt 11.826 tấn, tiếp theo là cảng Kashima đạt 6.192 tấn, cảng Fushan đạt 4.726 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg