Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc tăng ngày 5/6
Chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc (CIOPI) đạt 209,85 điểm ngày 5/6, tăng 0,27% (tương đương 0,57 điểm) so với cùng kỳ tháng trước đó.
Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt đạt 212,58 điểm, giảm 1,97% (tương đương 4,27 điểm) cùng kỳ tháng trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 209,44 điểm, tăng 0,62% (tương đương 1,3 điểm) tháng trước đó.
Xuất khẩu thép phế liệu của Trung Quốc tăng 13 lần
Giá thép phế liệu thị trường Trung Quốc giảm, một số thương nhân thép sẽ tập trung vào thị trường nước ngoài. Thống kê hải quan cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Trung Quốc trong tháng 4/2017 đạt 15.400 tấn, tăng 2.252,6% so với tháng trước đó, gấp hơn 13 lần so với cùng tháng năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu thép phế liệu của Trung Quốc sang Đài Loan đạt 1.067 tấn, ít hơn 10% trong tổng xuất khẩu.
Sản lượng thép dây Trung Quốc hồi phục
Theo thống kê, 49 nhà sản xuất tại Trung Quốc sản xuất 3,94 triệu tấn thép dây, giảm 2,04% (tương đương 82.000 tấn) so với tháng trước đó, công suất sản xuất đạt 63,29%, giảm 1,32% so với tháng trước đó.
Trong tháng 6/2017, Trung Quốc sản xuất 4,085 triệu tấn thép dây, tăng 150.500 tấn so với tháng 5/2017. Trong kh I đó, do bảo vệ môi trường buộc các nhà máy thép ngừng sản xuất, sản lượng thép dây trong tháng 6/2017 dự kiến sẽ hồi phục nhẹ.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 5/2017 giảm
Thống kê cho biết, trong tháng 5/2017, Trung Quốc xuất khẩu 6,98 triệu tấn thép, giảm 25,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 34,19 triệu tấn, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2017, Trung Quốc nhập khẩu 1,11 triệu tấn thép, tăng 1,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép của Trung Quốc đạt 5,67 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg