Quặng sắt: Trong tháng 4/2018, Mỹ đã sản xuất khoảng 3,8 triệu tấn quặng sắt, giảm 6,4% so với tháng trước đó và giảm 5,2% so với cùng tháng năm ngoái. Về xuất khẩu, trong tháng 4/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 4,2 triệu tấn quặng sắt, tăng 207,3% so với tháng trước đó nhưng giảm 1,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép phế liệu: Theo thống kê, trong tháng 6/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 1,25 triệu tấn thép phế liệu, giảm 24,7% so với tháng trước đó, cũng giảm 1,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 154.000 tấn, giảm 30,1% so với tháng trước đó và giảm 17,2% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 150.000 tấn, sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 147.000 tấn, sang Canada đạt 130.000 tấn, sang Hàn Quốc đạt 129.000 tấn.
Thép: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 6/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 830.000 tấn thép, tăng 6,5% so với tháng trước đó cũng tăng 0,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm 107.000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng, 83.000 tấn thép tấm dài (CTL), 61.000 tấn thép thanh cán nóng, 58.000 tấn thép tấm cán nóng và 46.000 tấn thanh cốt thép.
Thép HDG: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ trong tháng 6/2018 đạt 107.000 tấn, giảm 7,6% so với tháng trước đó và giảm 5,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Canada là thị trường hàng đầu với khoảng 64.000 tấn, tăng so với 63.000 tấn tháng trước đó và tăng so với 60.000 tấn cùng tháng năm ngoái, Mexico là thị trường thứ hai với khoảng 41.000 tấn, các thị trường khác đạt tổng cộng khoảng 1.000 tấn.
Thép thanh cán nóng: Theo thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 6/2018 nước này đã xuất khẩu khoảng 61.000 tấn thép thanh cán nóng, tăng 32,6% so với tháng trước đó, cũng tăng 38,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 38.000 tấn, tăng so với 24.000 tấn tháng 5/2018 và 20.000 tấn tháng 6/2017, sang Mexico đạt 21.000 tấn, sang các nước khác đạt ít hơn 1.000 tấn.
Gang: Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2018 Mỹ đã nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn gang, trong số đó nhập khẩu từ Nga và Ukraine tăng mạnh. Nhập khẩu từ Nga đạt 1,6 triệu tấn, chiếm 53% trong tổng nhập khẩu, từ Ukraine đạt 910.000 tấn, chiếm 31%. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Brazil giảm 20% xuống còn 337.000 tấn, chiếm 11% trong tổng số.
Trong tháng 6/2018, Mỹ nhập khẩu khoảng 591.000 tấn gang, trong số đó Nga đạt 333.000 tấn, Ukraine đạt 152.000 tấn, Brazil đạt 72.000 tấn, và Nam Phi đạt 32.000 tấn.
Thanh cốt thép: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 6/2018 nước này đã xuất khẩu khoảng 46.000 tấn, tăng 72,1% so với tháng trước đó, cũng tăng 57,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 43.000 tấn, tăng so với 23.000 tấn tháng trước đó và 25.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg