Thép: Số liệu xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, xuất khẩu thép của nước này trong tháng 11/2017 đạt 800.740 tấn, giảm 1,5% so với tháng trước đó, nhưng tăng 21% so với cùng tháng năm trước đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,07 tỉ USD, giảm 0,94% so với tháng trước đó, giảm 99,9% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong tháng 11/2017, xuất khẩu thép của Mỹ sang Canada đạt 391.886 tấn, tăng 0,1% so với tháng trước đó, tăng 17,7% so với cùng tháng năm trước đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 304.217 tấn, giảm 4,2% so với tháng trước đó, tăng 14,7% so với cùng tháng năm trước đó.
Sản lượng thép thô của Mỹ trong năm 2017 đạt 90,1 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm trước đó. Sản lượng thép thô tuần tại 5 khu vực của Great Lakes đạt khoảng 594.000 tấn và sản lượng thép thô của khu vực này trong năm 2017 giảm 7% so với năm trước đó.
Trong khi đó, công suất sử dụng của các nhà máy thép Mỹ năm 2017 đạt 74,3%, tăng 3,8% so với 70,5% năm 2016.
Thép cuộn cán nguội: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, xuất khẩu thép cuộn cán nguội của Mỹ trong tháng 11/2017 đạt 42.100 tấn, giảm 14,7% so với tháng trước đó và giảm 11,7% so với cùng tháng năm trước đó.
Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2017 đạt 47,2 triệu USD, giảm 11,8% so với tháng trước đó, giảm 4% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong số đó, Mexico là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Mỹ đạt 28.150 tấn, giảm 15,7% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,6% so với cùng tháng năm trước đó.
Quặng sắt: Thống kê thương mại cho biết, xuất khẩu quặng sắt Mỹ trong tháng 11/2017 đạt 940.000 tấn, giảm 28,5% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu quặng sắt Mỹ đạt 9,9 triệu tấn, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số đó, xuất khẩu nhiều nhất sang Canada đạt 7,2 triệu tấn, tiếp theo là Nhật Bản đạt 2,2 triệu tấn, Mexico đạt 200.000 tấn.
Trong tháng 11/2017, nhập khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 900.000 tấn, tăng 212,5% so với cùng tháng năm trước đó.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu quặng sắt của Mỹ đạt 5,6 triệu tấn, tăng 89,7% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số đó, nhập khẩu từ Brazil đạt 3,6 triệu tấn, Canada đạt 800.000 tấn, sau cùng là Thụy Điển đạt 600.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg