Thép: Sau khi Yieh United Steel Corp. (Yusco) thông báo sẽ giảm giá trong tháng 9/2018, Walsin Lihwa giữ giá thép cuộn không gỉ loại 304 không thay đổi. Yieh Hsing quyết định theo chính sách giá của Walsin Lihwa trong tháng này. Sau khi điều chỉnh, giá thép cuộn không gỉ loại 304 không thay đổi, giá thép cuộn cacbon tăng 500 NTD/tấn.
Thanh cốt thép, thép phế liệu, thép thương phẩm: Feng Hsin Steel Co., Ltd., một trong những nhà máy thép lò điện lớn tại Đài Loan cho biết, sẽ nâng giá mua thanh cốt thép, thép phế liệu và thép thương phẩm thêm 200 NTD/tấn trong tuần này.
Theo thông báo, giá thanh cốt thép tăng lên 18.500 NTD/tấn, thép phế liệu ở mức 9.800-10.700 NTD/tấn, thép thương phẩm ở mức 21.800 NTD/tấn.
Giá thép phế liệu trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, Feng Hsin quyết định tăng giá trong tuần này. Theo giám đốc nhà máy lò điện miền nam Đài Loan, giá thỏa thuận thanh cốt thép có thể duy trì ổn định và thậm chí còn tăng thêm nữa.
E-Sheng Steel Co., một trong những nhà sản xuất thép thương phẩm tại Đài Loan cho biết, sẽ nâng giá thép thương phẩm thêm 400 NTD/tấn trong tuần này. E-Sheng duy trì giá thép thương phẩm không thay đổi trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Dragon Steel và Tung Hung Đài Loan nâng giá thép thương phẩm thêm 300 NTD/tấn.
Chịu ảnh hưởng bởi giá thép thương phẩm tăng, E-Sheng quyết định sẽ tăng giá trong tuần này. E-Sheng nhận nhiều đơn hàng trong tuần trước và nhu cầu dường như khả quan hơn. Dự kiến giá thép thương phẩm sẽ tăng hơn nữa.
E-Sheng Steel Co., Ltd. (ESS), một trong những nhà sản xuất thép thương phẩm tại Đài Loan cho biết, sẽ giữ giá thép thương phẩm không thay đổi trong tuần này, do giá nguyên liệu duy trì ổn định.
Tuy nhiên, Dragon Steel và Tung Hung Đài Loan nâng giá thép thương phẩm thêm 300 NTD/tấn. Dự kiến, giá thép thương phẩm sẽ tăng.
Giá thép thanh góc cỡ nhỏ của E-Sheng đạt 20.200-21.200 NTD/tấn, thép thanh chuỗi đạt 20.400 NTD/tấn, thép thanh phẳng 38*4,5 mm ở mức 20.600-22.100 NTD/tấn, một số loại thép thanh phẳng khác đạt 20.100 NTD/tấn và quặng cục đạt 21.900 NTD/tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg