Thép phế liệu: Trong tháng 5/2018, Hàn Quốc nhập khẩu 510.000 tấn thép phế liệu, giảm 0,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 2,63 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 1,85 triệu tấn, chiếm 70,2% trong tổng số, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái, từ Nga đạt 370.000 tấn, chiếm 14,2% trong tổng số, giảm 1,9% so với cùng kỳ, từ Mỹ đạt 160.000 tấn, chiếm 6,1% trong tổng số, giảm 39,5% so với cùng kỳ.
Thống kê cho biết, trong tháng 5/2018, Hàn Quốc xuất khẩu khoảng 45.000 tấn thép phế liệu, tăng 26,1% so với tháng trước đó.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt tổng cộng 190.000 tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Đài Loan (TQ) đạt 38.700 tấn, chiếm 20,5% trong tổng xuất khẩu, tăng 110,7% so với cùng kỳ, sang Việt Nam đạt 38.500 tấn, chiếm 20,4% trong tổng số, giảm 32,8% so với cùng kỳ, sang Trung Quốc lục địa đạt 40.000 tấn, chiếm 20,2% trong tổng số, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép ống: Xuất khẩu thép ống của Hàn Quốc trong tháng 5/2018 giảm mạnh, do các biện pháp thuế quan của Mỹ. Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA) cho biết, xuất khẩu thép ống của Hàn Quốc trong tháng 5/2018 giảm 28,1% xuống còn 169.000 tấn, và tổng xuất khẩu đạt khoảng 274.000 tấn trong năm 2017.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép ống Hàn Quốc đạt khoảng 1,09 triệu tấn, giảm 17,7% so với 1,32 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù, Mỹ có nhu cầu lớn đối với thép ống (OCTG) của Hàn Quốc, xuất khẩu thép ống dầu đặc biệt của Hàn Quốc giảm đáng kể bởi hạn ngạch nhập khẩu của Mỹ. Trong tháng 5/2018, xuất khẩu thép ống dầu đặc biệt của Hàn Quốc đạt 5.100 tấn, giảm 95,3% so với 109.000 tấn năm ngoái.
Đồng thời, xuất khẩu thép ống đường kính lớn của Hàn Quốc giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép phế liệu: Thống kê thương mại cho biết, trong nửa đầu năm 2018, Hàn Quốc nhập khẩu tổng cộng khoảng 3,26 triệu tấn thép phế liệu, tang 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu trung bình tháng đạt 544.000 tấn, dự kiến nhập khẩu năm sẽ đạt khoảng 6,5 triệu tấn.
Trong số đó, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Hàn Quốc đạt 2,2 triệu tấn, chiếm 67,5% trong tổng số, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga xếp thứ 2 đạt 490.000 tấn, chiếm 14,9% trong tổng số, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, Mỹ xếp thứ 3 đạt 240.000 tấn, chiếm 7,5%, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg