Thép HDG: Theo thống kê, Mỹ xuất khẩu khoảng 103.000 tấn thép tấm và dải mạ kẽm nhúng nóng trong tháng 8/2018, tăng 14,3% so với tháng trước đó và tăng 11,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Canada là thị trường xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng lớn nhất của Mỹ đạt 57.000 tấn, tăng so với 47.000 tấn tháng 7/2018, nhưng giảm 62.000 tấn tháng 8/2017. Mỹ cũng xuất khẩu các sản phẩm này sang Mexico với tổng cộng 43.500 tấn trong tháng 8/2018.
Thép cuộn: Theo thống kê, trong tháng 8/2018, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 52.000 tấn thép cuộn, tăng 5,4% so với tháng 7/2018, nhưng giảm 22,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm phần lớn, đạt tổng cộng 14.000 tấn, tăng so với 11.000 tấn tháng trước đó nhưng giảm so với 16.000 tấn cùng tháng năm ngoái, từ Canada đạt 10.300 tấn, từ Mexico đạt 9.000 tấn, từ Nhật Bản đạt 3.800 tấn, từ Hàn Quốc đạt 3.600 tấn.
Thép ống: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 8/2018 Mỹ nhập khẩu khoảng 51.000 tấn thép ống, giảm 24,9% so với tháng trước đó, cũng giảm 42,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada chiếm phần lớn, đạt 12.000 tấn, giảm 3,21% so với tháng trước đó và giảm 18,16% so với cùng tháng năm ngoái, từ UAE đạt 8.300 tấn, từ Oman đạt 6.100 tấn, từ Trung Quốc đạt 2.800 tấn, từ Việt Nam đạt 2.600 tấn.
Thép CRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 8/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 48.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng 16,5% so với tháng 7/2018, nhưng giảm 15,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico chiếm phần lớn, đạt 28.000 tấn, giảm 0,77% so với tháng 7/2018 và giảm 20,98% so với cùng tháng năm ngoái, sang Canada đạt 19.000 tấn.
Thép HRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 8/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 43.000 tấn thép tấm cán nóng, giảm 14,2% so với tháng trước đó, cũng giảm 49,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 29.000 tấn, giảm so với 31.000 tấn tháng 7/2018, cũng giảm đáng kể so với 65.000 tấn trong tháng 8/2017, sang Canada đạt 13.000 tấn, sang các nước khác đạt ít hơn 1.000 tấn.
Thép thô: Thống kê từ Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI), tính đến tuần kết thúc ngày 13/10/2018, sản lượng thép thô của Mỹ đạt tổng cộng khoảng 1,88 triệu tấn, tăng 10,3% so với 1,71 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, cũng tăng 1,6% so với tuần trước đó. Công suất sử dụng đạt 80,2%, tăng so với 73,2% cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi điều chỉnh, tính đến tuần kết thúc ngày 13/10/2018, sản lượng thép thô của Mỹ đạt khoảng 74,2 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 77,6%, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg