Thép CRC: Theo thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), xuất khẩu thép cuộn cán nguội của nước này trong tháng 10/2018 đạt 44.500 tấn, tăng 22% so với tháng trước đó và giảm 9,8% so với cùng tháng năm ngoái.

Mexico là thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nguội lớn nhất của Mỹ đạt 26.000 tấn, tăng 25,7% so với tháng trước đó và giảm 20,6% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Canada đạt 17.000 tấn.

Thép thương phẩm: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 10/2018 nước này nhập khẩu khoảng 16.000 tấn thép thương phẩm, bao gồm thép chữ U, I, H, L và T, giảm 54,3% so với tháng 9/2018, và giảm 71,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, nhập khẩu từ Mexico đạt 3.600 tấn, tăng 21,4% so với tháng trước đó và giảm 61,9% so với cùng tháng năm ngoái, từ Canada đạt 2.900 tấn, từ Anh đạt 2.800 tấn, từ Luxembourg đạt 2.600 tấn.

Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 10/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 23.400 tấn thép thương phẩm, bao gồm thép chữ U, I, H, L và T, giảm 9,2% so với tháng trước đó, cũng giảm 53,4% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico chiếm phần lớn đạt 17.000 tấn, giảm 4,1% so với tháng trước đó và giảm 61,7% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 5.000 tấn, sang các nước khác không quá nhiều.

Thép OCTG: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), xuất khẩu thép ống dẫn dầu (OCTG) của Mỹ trong tháng 10/2018 đạt 17.000 tấn, giảm 5,9% so với tháng trước đó và giảm 48% so với cùng tháng năm ngoái.

Canada là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ đạt 11.500 tấn, tăng 41,9% so với tháng trước đó nhưng giảm 54,4% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Mexico đạt 1.200 tấn.

Nguồn: VITIC/Bloomberg