Thép HRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 5/2018 nước này đã xuất khẩu khoảng 57.000 tấn thép cuộn cán nóng, tăng 8,6% so với tháng trước đó, nhưng gi ảm 31,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 34.000 tấn, tăng so với 29.000 tấn tháng trước đó, nhưng giảm so với 37.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Canada đạt 22.000 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép ống hàn: Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố quyết định cuối cùng rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu thép ống hàn Hàn Quốc đã bán sản phẩm tại thị trường Mỹ thấp hơn giá trị trong giai đoạn xem xét.
Tỉ lệ bán phá giá trung bình cuối cùng đối với Hyundai Steel là 18,77%, cao hơn 6,23% trong tháng 11/2015, SeAH Steel là 17,81%, cao hơn 2,53% trước đó, tất cả các nhà sản xuất Hàn Quốc khác đạt 18,3%, cao hơn 4,38% so với trước đó.
Giai đoạn xem xét thuế chống bán phá giá từ 22/5/2015 đến 30/11/2016, bao gồm 24 nhà sản xuất thép ống Hàn Quốc.
Thép thương phẩm: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 5/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 50.700 tấn thép thương phẩm, bao gồm thép thương phẩm chữ U, I, H, L và T, giảm 5,6% so với tháng trước đó nhưng tăng 69,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 41.000 tấn, giảm so với 46.000 tấn tháng trước đó, nhưng tăng so với 24.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 8.200 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép thô: Theo thống kê, tính đến tuần kết thúc ngày 21/7/2018, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 1,82 triệu tấn, tăng 1,8% so với tuần trước đó, cũng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 77,4%, tăng so với 76,1% tuần trước đó, và tăng so với 74,3% cùng tuần năm ngoái.
Sau khi điều chỉnh, tính đến 21/7/2018, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 51,5 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 76,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép CRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 5/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 46.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước đó, nhưng giảm 41,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 29.000 tấn, giảm so với 27.400 tấn tháng trước đó và 27.000 tấn tháng 5/2017, sang Canada đạt 16.000 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg