Thép HDG: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của nước này trong tháng 3/2018 đạt 107.500 tấn, tăng 14,9% so với tháng trước đó, nhưng giảm 5,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 64.000 tấn, tăng so với 55.100 tấn tháng 2/2018, cũng tăng so với 62.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 41.000 tấn, sang Italia đạt 1.800 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép thô: Thống kê từ Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI), trong tuần kết thúc ngày 12/5, sản lượng thép thô của nước này đạt 1,75 triệu tấn, giảm 1,8% so với tuần trước đó, nhưng tăng 1,7% so với 1,72 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 74,5%, giảm 1,4% so với tuần trước đó, nhưng tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi điều chỉnh, sản lượng thép thô của Mỹ đạt 33,25 triệu tấn, tăng 1,7% so với 32,69 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng đạt 75,5%, tăng so với 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép thành phẩm: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018 Mỹ đã xuất khẩu 80.400 tấn thép thành phẩm, bao gồm thép chữ U, I, H, L và T, tăng 33,2% so với tháng trước đó và tăng 81,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu thép thành phẩm của Mỹ trong tháng 3/2018 đạt 53 triệu USD, tăng so với 40 triệu USD tháng trước đó và cũng tăng so với 31 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 51.000 tấn, tăng so với 38.000 tấn tháng trước đó, cũng tăng so với 26.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 6.500 tấn, sang các thị trường khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép HRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 54.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC), giảm 9,3% so với tháng trước đó, giảm 29,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó xuất khẩu sang Mexico đạt 32.000 tấn, giảm so với 34.000 tấn tháng trước đó, giảm so với 47.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Canada đạt 20.000 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép CRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 46.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng 1,8% so với tháng trước đó, nhưng giảm 5,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt khoảng 28.580 tấn, giảm so với 28.600 tấn tháng trước đó, nhưng tăng so với 26.400 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Canada đạt khoảng 16.000 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg