Thép thương phẩm: Theo thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 2/2018 Mỹ đã xuất khẩu khoảng 450.000 tấn thép thương phẩm kết cấu dày bao gồm thép thương phẩm chữ U, I, H, L và T tăng 11,2% so với tháng trước đó và tăng 15,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Canada là thị trường nhập khẩu thép thương phẩm chủ yếu từ Mỹ với khoảng 37.500 tấn, tăng 3.650 tấn so với tháng trước đó và tăng 4.300 tấn cùng tháng năm ngoái.
Mexico đạt khoảng 6.500 tấn, trong khi không có dấu hiệu xuất khẩu sang các nước khác.
Thép tấm cán nóng: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), xuất khẩu thép tấm cán nóng của nước này trong tháng 2/2018 đạt 59.000 tấn, giảm 3,2% so với tháng trước đó và giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 34.000 tấn, tăng nhẹ so với 33.500 tấn tháng trước đó nhưng giảm so với 37.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Canada đạt 20.400 tấn, sang Morocco đạt 4.600 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép cuộn: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 2/2018 nước này đã xuất khẩu khoảng 7.800 tấn thép cuộn, giảm 7,6% so với tháng trước đó và giảm 1,4% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt khoảng 5.300 tấn, giảm so với 6.900 tấn tháng 1/2018 và giảm so với 5.900 tấn tháng 2/2017. Xuất khẩu sang Mexico đạt 1.700 tấn và các thị trường khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép: Theo thống kê, trong tháng 3/2018 Mỹ đã nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn thép, tăng 34% so với 2,3 triệu tấn tháng trước đó.
Số liệu từ Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI) cho biết, nhập khẩu sản phẩm thép thành phẩm trong tháng 3/2018 chiếm 26% trong tổng nhập khẩu tại thị trường Mỹ. Nhập khẩu sản phẩm thép bán thành phẩm trong tháng 3/2018 đạt 751.000 tấn, tăng mạnh 95% so với 385.000 tấn tháng trước đó.
Trong số đó, Canada là thị trường nhập khẩu thép lớn nhất của Mỹ đạt 586.000 tấn, tăng 23% so với tháng trước đó, từ Brazil đạt 446.000 tấn, tăng 102% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg