Thép phế liệu: Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) và Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 4/2018 đạt 365.000 tấn, giảm so với 409.000 tấn tháng 3, cũng giảm so với 517.000 tấn tháng 4/2017. Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 270.000 tấn, từ Mexico đạt 46.000 tấn, và từ Thụy Điển đạt 32.000 tấn.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép phế liệu đạt 1,5 triệu tấn, giảm so với 1,67 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho biết, trong tháng 4/2018 nước này đã xuất khẩu 1,55 triệu tấn thép phế liệu, tăng 4% so với tháng trước đó và tăng 31,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu thép phế liệu lớn nhất của Mỹ đạt 329.000 tấn, giảm 5,2% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,4% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Mexico đạt 230.000 tấn, Đài Loan đạt 200.000 tấn, Bangladesh đạt 190.000 tấn và Trung Quốc đạt 119.000 tấn.
Thép thương phẩm: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 3/2018, nước này xuất khẩu khoảng 54.000 tấn thép thương phẩm, bao gồm thép chữ U, I, H, L và T, giảm 10,3% so với tháng trước đó nhưng tăng 69,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 46.000 tấn, giảm so với 51.000 tấn tháng 3/2018, nhưng tăng so với 25.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 6.100 tấn, sang cá nước khác đạt 1.000 tấn.
Thép HRC: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 4/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 52.000 tấn thép cán nóng, giảm 2,5% so với tháng trước đó và giảm 28,9% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mexico đạt 29.000 tấn, giảm so với 32.000 tấn tháng 3/2018 và 40.600 tấn tháng 4/2017, sang Canada đạt 22.000 tấn, sang các nước khác đạt 1.000 tấn.
Thanh cốt thép: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 4/2018, Mỹ xuất khẩu 26.000 tấn thanh cốt thép, giảm 30% so với tháng trước đó, nhưng tăng 16,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 23.000 tấn, giảm 34.000 tấn tháng trước đó, nhưng tăng 20.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Cộng hòa Dominica đạt 1.700 tấn, sang các nước khác ít hơn 1.000 tấn.
Thép thanh cán nóng: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 4/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 45.000 tấn thép thanh cán nóng, giảm 8,3% so với tháng trước đó, nhưng tăng 27,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 24.000 tấn, giảm so với 30.000 tấn tháng trước đó, nhưng tăng so với 17.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 18.000 tấn, sang Việt Nam đạt 1.500 tấn, sang các thị trường khác ít hơn 1.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg