Thép phế liệu không gỉ: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu thép phế liệu không gỉ của nước này trong tháng 5/2018 đạt 14.000 tấn, giảm 30,7% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc (lục địa) và Đài Loan (TQ) (sau đây viết tắt là Đài Loan)  đạt 8.500 tấn, 1,95 triệu tấn và 2.700 tấn, giảm 31,73%, 89,75% và 37% so với tháng trước đó theo thứ tự lần lượt. Giá xuất khẩu trung bình thép không gỉ của Nhật Bản sang Đài Loan giảm, trong khi sang Hàn Quốc tăng.

Thép tấm: Thống kê cho biết, trong tháng 5 Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 160.000 tấn thép tấm mỏng, giảm 23,94% so với tháng trước đó và giảm 3,16% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 40.000 tấn, giảm 40,72% so với tháng trước đó và giảm 40,67% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 700 tấn, giảm 80,06% so với tháng trước đó, sang Đài Loan đạt 4.900 tấn, giảm 43,79% so với tháng trước đó và giảm 42,65% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 46.000 tấn, giảm 24,24% so với tháng trước đó nhưng tăng 84,77% so với cùng tháng năm ngoái.

Thanh cốt thép: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 5/2018 nước này xuất khẩu khoảng 26.000 tấn thanh cốt thép. Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thanh cốt thép của Nhật Bản đạt 132.000 tấn.

Trong số đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thanh cốt thép lớn nhất đạt 15.000 tấn, Cộng hòa Dân chủ Dominica đạt 10.000 tấn.
Thép thô: Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), do nhu cầu nội địa tăng mạnh mẽ đối với sản phẩm thép trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp và kỹ thuật. Sản lượng thép thô Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lên 2.650 tấn trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, và sẽ tăng 4 quý liên tiếp.
Bên cạnh đó, xuất khẩu thép thô của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép thương phẩm: Theo thống kê, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 35.000 tấn thép thương phẩm trong tháng 5/2018, giảm 24% so với tháng trước đó, cũng giảm 44,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 3.400 tấn, giảm 37,44% so với tháng trước đó, và giảm 52,48% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 1.500 tấn, tăng 114,96% so với tháng trước đó nhưng giảm 61,25% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 22.000 tấn, tăng 1,59% so với tháng trước đó nhưng giảm 39,48% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg