Zhou Changyi, trưởng bộ phận nguyên liệu thô của vụ công nghiêp cũng cho biết rằng trong khi nhu cầu được dự kiến tăng trong tương lại, mức sản lượng trong nước hiện nay sẽ vẫn không thể đáp ứng nhu cầu dự báo trong nước.
Trung Quốc, nước khai thác và tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, đã tiêu thụ tổng cộng 528,52 tấn vàng trong sáu tháng đầu năm 2016, giảm 7,68% so với một năm trước.
Trung Quốc đã sản xuất 229,102 tấn vàng trong nửa đầu năm, tăng 0,16% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, nhu cầu của Trung Quốc tăng 3,7% lên 985,9 tấn trong năm 2015, thúc đẩy bởi sự phục hồi nhu cầu và sản xuất đồ trang sức.
Nguồn: VITIC/Reuters