Giá đồng kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn Thượng Hải đạt 49.860 CNY (7.103,27 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 26/12/2019, trong khi giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,1% lên 6.195 USD/tấn và tăng phiên thứ 3 liên tiếp.
Giá đồng tinh chế thị trường nội địa Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2019 (49.615 CNY/tấn).
Trên sàn Thượng Hải, giá nhôm tăng 0,1% lên 14.125 CNY/tấn và tăng phiên thứ 8 liên tiếp, giá nhôm trên sàn London tăng 0,3% lên 1.639 USD/tấn, dao động lên mức cao nhất gần 1 tháng.
Trên sàn London, giá nickel giảm 0,5% xuống 13.400 USD/tấn, giá kẽm giảm 0,2% xuống 2.065,5 USD/tấn, trong khi giá nickel trên sàn Thượng Hải giảm 0,2% xuống 107.110 CNY/tấn.

Giá các kim loại cơ bản ngày 8/7/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

2,7855

0,43 %

Chì

USD/tấn

1.817,25

1,92%

Nickel

USD/tấn

13.417,50

1,01%

Nhôm

USD/tấn

1.634,50

1,27%

Thiếc

USD/tấn

17.010,00

1,01%

Kẽm

USD/tấn

2.063,00

1,83%

Nguồn: VITIC/Reuters