Khảo sát của SMM cho thấy các đơn đặt hàng của ống đồng/ống thép trong nước, các nhà sản xuất đồng tấm/lá, thép lá và tấm đã phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, nhưng sản xuất dây đồng sẽ giảm. Như vậy, hoạt động tại các doanh nghiệp luyện đồng trong nước đã giảm trong tháng 3 do nhu cầu đồng trong ngành dây đồng giảm -chiếm khoảng 53% tổng sản lượng.

Chỉ số SMMCDSI trung bình 31,68 vào năm 2016 nhờ các yếu tố khác nhau tích cực, cao hơn so với dự báo thị trường. Tuy nhiên, số liệu của tháng 3 cho thấy đã giảm xuống mức âm do lo ngại về bất động sản, thiết bị gia dụng và ngành điện. Năm 2016, tiêu thụ đồng của Trung Quốc đã tăng từ 2,7% năm 2015 lên 3,02% vào năm 2016, được hỗ trợ bởi doanh thu và số lượng ô tô tăng cao và  tăng trưởng đầu tư trong ngành điện và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Sau khi tăng trưởng cao hơn ước tính vào năm 2016,các chuyên gia thị trường dự kiến thị trường năm 2017 sẽ tăng mạnh.

Tháng

1

2

3

4

SMMCDSI năm 2017

78.88

77.13

-30.65

-43.09

SMMCDSI năm 2016

83.25

30.93

63.72

36.47

Chỉ số SMM Copper Demand (SMMCDSI) là một phương pháp đánh giá khách quan và định lượng về nhu cầu đồng ở Trung Quốc, và chỉ số này được phát hànhvào ngày 15 của các tháng, và ngày phát hành có thể sẽ thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai.

Chỉ số SMMCDSI xác định chênh lệch giữa các dữ liệu đã được công bố của đồng tinh chế và cung cấp đồng phế liệu ở Trung Quốc, và SMM khảo sát và ước tính số liệu của sản xuất đồng trong nước. Khi kết quả trong khu vực tích cực, nó cho thấy nhu cầu đồng cao hơn kỳ vọng của thị trường và kết quả trên 50, nó cho thấy giá đồng có khả năng tăng cao. Khi kết quả trong lãnh thổ tiêu cực, nó cho thấy nhu cầu đồng thấp hơn kỳ vọng của thị trường, và dưới ngưỡng -50 cho thấy giá đồng giảm.

Nguồn: VITIC/metal.com