Nếu các nhà máy thép bị hạn chế khi họ có thể gây ô nhiễm bao nhiêu, họ sẽ sử dụng quặng sắt chất lượng tốt nhất để tối đa hóa thép được sản xuất liên quan đến năng lượng được tiêu thụ. Điều đó có nghĩa là quặng sắt có hàm lượng Fe 62% được sử dụng nhiều hơn so với quặng sắt chất lượng kém hơn như 58% Fe trong giai đoạn mùa đông.
Thời gian này Bắc Kinh cho phép các chính quyền địa phương tự thiết lập các biện pháp chống ô nhiễm, thay đổi so với chính sách áp đặt cắt giảm đối với một số khu vực sản xuất thép trong mùa đông năm ngoái. Điều này sẽ khó khăn hơn để xác định công suất sản xuất thép bao nhiêu có thể bị cắt giảm và sản xuất bao nhiêu tấn có thể bị cắt giảm.
Một số khu vực sản xuất thép như thủ phủ sản xuất thép hàng đầu – Đường Sơn – dường như đã áp đặt các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn, song đã kéo dài hơn, tại thời điểm này kết thúc tháng 3/2019, trái ngược với hạn chế đến giữa tháng 3/2019.
Các nhà phân tích thuộc Barclays Bank cho biết trong 1 nghiên cứu hôm 19/10/2018 rằng, giai đoạn dài hơn sẽ khiến việc giảm công suất nhiều hơn, dẫn đến việc giảm 19 triệu tấn trong mùa đông này từ Đường Sơn so với giảm 11 triệu tấn so với mùa đông trước. Điều này không xảy ra trong mùa đông năm ngoái, do các nhà máy thép trong những khu vực này không bị hạn chế có thể tăng sản lượng nhiều hơn khối lượng đã bị mất bởi các nhà máy chịu sự kiểm soát ô nhiễm. Dù kết thúc ở trường hợp nào, khả năng các nhà máy thép sẽ tìm cách sử dụng quặng sắt chất lượng cao hơn để sản xuất thép với khối lượng nhiều nhất từ bất kỳ công suất nào họ được phép sử dụng và thúc đẩy nhu cầu quặng sắt chất lượng cao hơn.
Giá quặng sắt 65% Fe kết thúc tuần trước đạt 97,15 USD/tấn, trong khi giá quặng sắt 62% Fe đạt 73,6 USD/tấn và quặng sắt 58% Fe đạt 60,28 USD/tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters