Các số liệu mới nhất được dựa trên kiểm tra trước khi giao hàng của các công ty được khảo sát, thường bao gồm một lượng nhỏ thiếc dưới dạng hàn, cũng như các phôi kim loại tinh chế. Con số báo cáo nói chung phù hợp với khối lượng giao dịch tháng 4 trên ICDX, thông qua đó phải tiến hành tất cả các hoạt động xuất khẩu kim loại tinh chế, với tổng khối lượng là 6.865 tấn.

Mặc dù tổng sản lượng thiếc của Indonesia đã tăng mạnh trong năm nay, biến động giá thiếc hàng tháng được theo dõi chặt chẽ. Với sự sụt giảm giá thiếc trên sàn LME trong tuần này, dự báo xuất khẩu tháng 6 và tháng 7 cũng có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Lễ Ramadan cũng diễn ra trong tháng này và cũng có thể có tác động ít hơn đến cung.
Nguồn: VITIC/ Itri.co.uk