Năm 2015, Indonesia đã xuất khẩu 7.651,84 tấn thiếc trong tháng 6 và 6.329,92 tấn trong tháng 7.

 

Tháng

XK(tấn)

So với

tháng trước

So với cùng

Tháng năm trước

Tháng 7

3.313,05

-57

-48

Tháng 6

7.651,84

42

-8

Tháng 5

5.377,89

-22

-14

Tháng 4

6.910,78

154

36

Tháng 3

2.718,54

-40

-61

Tháng 2

4.505,46

81

-25

Tháng 1

2.485,92

-57

-63

Tháng 12

5.804,95

120

-44

Tháng 11

2.636,78

-73

467

Tháng 10

9.633,10

51

38

Tháng 9

6.391,74

n/a

17

Tháng 8

0

-100

-100

Tháng 7

6.329,92

-24

-17

Tháng 6

8.336,70

33

19

Tháng 5

6.262,75

23

-51

Tháng 4

5.071,34

-27

-3

Tháng 3

6.929,70

16

19

Tháng 2

5.986,43

-12

---

Tháng 1

6.770,24

-34

47

Tổng 2015

70.153,65

-7,6

Tổng 2014

75.925,45