Cụ thể, số liệu của tốc độ tăng tăng/giảm CPI tháng Năm so với tháng trước của một số năm gần đây cho thấy, năm 2012 tăng 0,18%; năm 2013 giảm 0,06%; năm 2014 tăng 0,2%; năm 2015 tăng 0,16%; năm 2016 tăng 0,54%; năm 2017 giảm 0,53%; năm 2018 tăng 0,55%.
Nguyên nhân cơ bản dẫn tới mức tăng cao này, theo Tổng cục Thống kê, là do có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 1,72%.
Mức tăng của nhóm này chủ yếu do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 8/5/2018và thời điểm 23/5/2018 (tác động làm CPI chung tăng 0,16%).
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,88%, trong đó lương thực tăng 0,03% do giá gạo XK tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước; thực phẩm tăng 1,2% do giá thịt lợn hơi tăng mạnh 5,85%, làm CPI chung tăng 0,25%.
Bên cạnh đó, do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao. Cụ thể, giá điện sinh hoạt tăng 0,95%; giá nước sinh hoạt tăng 0,52%.
Hai nhóm dịch vụ còn lại không tăng bao gồm nhóm giáo dục không đổi, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,14%.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 5/2018 tăng 1,61% so với tháng 12/2017 và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước.
Về lạm phát cơ bản, Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản tháng 5/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.
Nguồn: Hoài Anh/Baohaiquan.vn