Theo Tổng cục Hải quan, trong  tháng 9, ước tính cả nước có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu từ 1 tỷ USD trở lên. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước (tháng 8/2018), qua đó nâng tổng kim ngạch hết tháng 9 lên 31,09 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của nước ta.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 2,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với tháng trước, ước hết tháng 9, ước đạt 24,63 tỷ USD, giảm 3,5%. Đây là nhóm hàng duy nhất trong 3 nhóm hàng xuất lớn nhất có kim ngạch giảm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị theo chiều hưởng giảm so với năm 2017, bởi năm ngoái Công ty Samsung Display đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mở rộng tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh).

Dự án có tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn của Samsung Display lên 6,5 tỷ USD. Để phục vụ việc mở rộng dự án nên năm ngoái Samsung nhập một lượng máy móc, thiết bị từ Hàn Quốc.

Nhóm hàng “10 tỷ USD” thứ 3 là điện thoại các loại và linh kiện. Tháng 9, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch hết tháng 9 lên 11,09 tỷ USD, tăng 2%.

Vải các loại ước đạt 980 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước, hết tháng 9 đạt 9,39 tỷ USD, tăng 13,5%.

Sắt thép các loại ước ước đạt 1,1 triệu tấn, tổng kim ngạch 832 triệu USD, giảm 11,1% về sản lượng và 8% trị giá so với tháng trước. Hết tháng 9 sản lượng ước đạt 10,39 triệu tấn, giảm 9,5% và trị giá là 7,56 tỷ USD, tăng 12,2%.

Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 440 nghìn tấn, trị giá 723 triệu USD, giảm 7% về lượng và giảm 7,8% về trị giá; hết tháng 9, đạt 4,03 triệu tấn, trị giá là 6,6 tỷ USD,  tăng 8% về lượng và tăng 18,4% về trị giá.

Xăng dầu các loại ước đạt 700 nghìn tấn, giảm 9,8% so với tháng trước và trị giá 503 triệu USD, giảm 4,1%. Hết tháng 9 tháng ước đạt 9,33 triệu tấn, trị giá 6,24 tỷ USD, giảm 2,1% về lượng và tăng 23,9% về trị giá.

Kim loại thường khác ước đạt 130 nghìn tấn, giảm 10,2% và trị giá 492 triệu USD, giảm 9,2%, qua đó nâng kết quả trong 9 tháng đạt 1,74 triệu tấn, tăng 32,9% và trị giá 5,71 tỷ USD, tăng 32,4%.

Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 500 triệu USD, giảm 4% so với tháng trước,  hết tháng 9 đạt 4,32 tỷ USD, tăng 9%.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước đạt 460 triệu USD, giảm nhẹ 0,7% so với tháng trước, hết tháng 9 đạt 4,26 tỷ USD, tăng 4,2%.

Nguồn: Baohaiquan.vn