Ông Scholz cho biết mức nợ công của Đức có thể giảm xuống dưới 60% sản lượng kinh tế sớm hơn so với mục tiêu ban đầu vào năm 2019.
Mức nợ công giảm mạnh được hỗ trợ bởi nền kinh tế lớn nhất châu Âu này khỏe mạnh, tăng 0,5% trong quý 2/2018, khiến thặng dư lĩnh vực công trong nửa đầu năm nay đạt kỷ lục 48,1 tỷ USD (55 tỷ USD).
Thặng dư cao chót vót đã thu hút những lời kêu gọi khẩn để từ những người vận động hành lang và các chính phủ khác để Đức đầu tư thêm. Nhưng hôm 26/8/2018 ông Scholz tái khẳng định cam kết của Đức để đáp ứng các tiêu chí Maastrict, yếu tố nợ công đã bị hầu hết các nước tham gia vi phạm kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008, cho thấy nợ của Đức có thể giảm hơn nữa.
Ông cho biết “nợ trong năm 1990 là khoảng 40% sản phẩm xã hội” liên quan tới thời điểm ngay trước khi Tây Đức tiếp nhận nền công nghiệp già cỗi và đồng tiền yếu của Đông Đức trước đây.
Hiệp ước Maastricht của châu Âu trước đây yêu cầu các thành viên thâm hụt không quá 3% tổng sản phẩm quốc nội mỗi năm. Ngưỡng nợ công 60% đã bị vi phạm bởi nhiều nước thành viên, Đức cuối cùng giữ dưới ngưỡng này trong 17 năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet