Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển với số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây(3).
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tính đạt 37 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 6,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6%; vốn địa phương 30,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%. Tính chung 10 tháng năm 2019, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 260,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2% kế hoạch năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 70,3% và tăng 12,1%), gồm có:
- Vốn Trung ương quản lý đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,3% kế hoạch năm và giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Giao thông Vận tải đạt 9.739 tỷ đồng, bằng 55,1% và giảm 31,9%; Bộ Y tế 2.976 tỷ đồng, bằng 56,3% và tăng 40,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.229 tỷ đồng, bằng 65,6% và giảm 56,0%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 851 tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 7,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 743 tỷ đồng, bằng 56,6% và giảm 22,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 475 tỷ đồng, bằng 63,7% và giảm 5,2%; Bộ Khoa học và Công nghệ 227 tỷ đồng, bằng 70,8% và tăng 36,2%; Bộ Công Thương 173 tỷ đồng, bằng 70,9% và tăng 3,6%; Bộ Xây dựng 173 tỷ đồng, bằng 69,2% và giảm 13,8%; Bộ Thông tin và Truyền thông 106 tỷ đồng, bằng 60,9% và tăng 10,7%.
- Vốn địa phương quản lý đạt 223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% kế hoạch năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 150,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% và tăng 7,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% và tăng 18,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,1% và tăng 18,2%. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2019 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch năm và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 16,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% và giảm 11,2%; Quảng Ninh 8.377 tỷ đồng, bằng 72,5% và tăng 8,9%; Hải Phòng 7.888 tỷ đồng, bằng 87,0% và tăng 1,1%; Bình Dương 7.320 tỷ đồng, bằng 60,3% và tăng 23,6%; Thanh Hóa 6.268 tỷ đồng, bằng 80,3% và tăng 22,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 5.427 tỷ đồng, bằng 82,3% và tăng 2,9%; Đồng Nai 5.413 tỷ đồng, bằng 81% và tăng 5,1%; Quảng Nam 5.271 tỷ đồng, bằng 71% và tăng 29%.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2019 thu hút 3.094 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12.833,8 triệu USD, tăng 25,9% về số dự án và giảm 14,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 1.145 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư so với số vốn tăng thêm đạt 5.468,6 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng năm nay đạt 18.302,4 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 16,2 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng còn có 7.509 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 10,8 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 1.673 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là hơn 6,5 tỷ USD và 5.836 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 4,3 tỷ USD.
Trong 10 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 9.132,5 triệu USD, chiếm 71,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.281,8 triệu USD, chiếm 10%; các ngành còn lại đạt 2.419,5 triệu USD, chiếm 18,8%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 10 tháng đạt 13.872,9 triệu USD, chiếm 75,8% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1.235 triệu USD (có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký điều chỉnh giảm 46,8 triệu USD), chiếm 6,7%; các ngành còn lại đạt 3.194,5 triệu USD, chiếm 17,5%. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5.952,3 triệu USD, chiếm 55,0% tổng giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.748 triệu USD, chiếm 16,2%; các ngành còn lại đạt 3.111,9 triệu USD, chiếm 28,8%.
Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2.752,9 triệu USD, chiếm 21,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 2.115,6 triệu USD, chiếm 16,5%; Singapore 1.839,8 triệu USD, chiếm 14,3%; Đặc khu hành chính HongKong (TQ) 1.639,1 triệu USD, chiếm 12,8%; Nhật Bản 1.630,8 triệu USD, chiếm 12,7%; Thái Lan 538,1 triệu USD, chiếm 4,2%; Xamoa 499,6 triệu USD, chiếm 3,9%; Đài Loan (TQ) 454,6 triệu USD, chiếm 3,5%.
Đầu tư của Việt nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 128 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 311,9 triệu USD; có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 100 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng năm 2019 đạt 411,9 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 110,7 triệu USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 65,6 triệu USD, chiếm 15,9%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 59,4 triệu USD (4), chiếm 14,4%; hoạt động kinh doanh bất động sản 57,9 triệu USD, chiếm 14,1%. Trong 10 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 140,6 triệu USD, chiếm 34,1%; Mỹ 61,5 triệu USD, chiếm 14,9%; Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 14,5%; Campuchia 50,6 triệu USD, chiếm 12,3%; Singapore 35,6 triệu USD, chiếm 8,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài  được cấp phép từ ngày 1/1 - 20/10/2019

Nguồn: VITIC
Ghi chú:
(1) Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Mười so với kế hoạch năm giai đoạn 2015-2019 lần lượt là: 9,8%; 9,5%; 9,4%; 9,6%; 9,8%. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 10 tháng so với kế hoạch năm giai đoạn 2015-2019 lần lượt là: 82,5%; 75,0%; 71,7%; 70,3%; 69,2%.
(2) Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN tháng Mười so với cùng kỳ năm trước: năm 2015 là 13,3%; năm 2016 là 20,5%; năm 2017 là 10,7%; năm 2018 là 16,9%; năm 2019 là 10%. Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 10 tháng so với cùng kỳ năm trước: năm 2015 là 8,7%; năm 2016 là 14%; năm 2017 là 7,1%; năm 2018 là 12,1%; năm 2019 là 5,3%.
(3) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các năm 2015-2019 lần lượt là: 11,8 tỷ USD; 12,7 tỷ USD; 14,2 tỷ USD; 15,1 tỷ USD; 16,2 tỷ USD.
(4) Có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 8,9 triệu USD.