Trong số 151 lĩnh vực trong danh sách, 4 lĩnh vực bị cấm và phần còn lại cần được chính phủ chấp thuận, theo một tài liệu 83 trang do Ủy ban Phát triển và Cải tổ Quốc gia (NDRC) công bố trong một cuộc họp báo. Các ngành không có trong danh sách được mở cửa để tất cả mọi người đầu tư và không cần chấp thuận.
Khu vực cấm gồm “tài trợ bất hợp pháp” và “các hoạt động bất hợp pháp trên internet”. Khu vực yêu cầu chấp thuận gồm khai thác, nông nghiệp và sản xuất. Danh sách này được thị trường dự đoán từ lâu, áp dụng cho tất cả các vùng trên quốc gia và cho tất cả mọi nhà đầu tư - trong và ngoài nước.
Phiên bản đầu tiên của danh sách này được công bố trong năm 2016 trên cơ sở thử nghiệm tại 4 tỉnh với các khu thương mại tự do. Nó đã được mở rộng thành 11 tỉnh và các thành phố khác trong năm ngoái.
Các đối tác thương mại của Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các bước cụ thể để tiếp tục mở cửa thị trường của mình cho các công ty nước ngoài và cung cấp một sân chơi bình đẳng.
Theo Xu Shanchang, giám đốc của NDRC danh sách mới khác với danh mục tiêu cực đối với đầu tư nước ngoài đã được Bộ Thương mại công bố hồi tháng 6/2018. Ông Xu cho biết tại cuộc họp báo “đối với các khu vực không nằm trong danh sách tiêu cực cho đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ giám sát theo nguyên tắc bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước”.
Guo Liyan, một nhà nghiên cứu tại NDRC cho biết đối với các nhà đầu tư nước ngoài đang mong đợi đầu tư vào thị trường Trung Quốc họ nên xem danh mục tiêu cực cho đầu tư nước ngoài trước tiên.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet